Vés al contingut (premeu Retorn)

Des de la promulgació de la Llei de Reforma Universitària, la Llei Orgànica d'Universitats i la Llei d'Universitats de Catalunya, i sobretot, amb l'aprovació dels nostres Estatuts, s'ha produït un notable desenvolupament reglamentari, que s'ha traduït en un nombrós paquet legislatiu que han anat aprovant en aquests darrers anys el Claustre Universitari, el Consell de Govern i el Consell Social.

 

El Butlletí de la Universitat Politècnica de Catalunya, BUPC, va néixer amb la finalitat de fer arribar als membres de la comunitat universitària tots els acords de govern de la nostra Universitat. No obstant això, com a conseqüència d'una dispersió de normatives que naixien d'alguns d'aquests acords, l'any 2000 es va decidir publicar a la web, un recull de legislació i normativa pròpia de la nostra Universitat que s'ha anat mantenint fins a l'actualitat.

 

Aquest recull de legislació té com objectius disposar de tota la informació legislativa d'una forma àgil i senzilla, estructurada per matèries, per tal de facilitar la tasca de consulta als òrgans, unitats, serveis i, en general, a tota la comunitat universitària.

 

 


 

 Advertiment: Les versions reproduïdes en aquesta pàgina web sobre Normatives i Legislació s'ofereixen únicament a efectes informatius, per la qual cosa es recomana als usuaris la consulta de les publicacions oficials corresponents (BOE, DOGC, etc.) per tal de confirmar la seva vigència i validesa. Les publicacions oficials prevalen en cas de divergència amb les versions informàtiques aquí contingudes.
Els membres de la comunitat universitària podran obtenir la versió actualitzada de les publicacions oficials a la web d'ARANZADI.