Servei PRISMA
 

El Servei PRISMA és un servei de l'Àrea de Docència que dóna suport a la gestió dels estudis de la UPC, mitjançant el desenvolupament de sistemes d'informació, i proporciona atenció i formació als seus usuaris. Aquests sistemes són:

 

 • PRISMA - Sistema de gestió dels estudis
  Sistema que dóna suport a determinats processos de gestió: programes d’estudi, estudiants i expedients, matrícula i avaluació, projectes finals de carrera, gestió econòmica dels serveis acadèmics, comunicació amb altres sistemes (intranets docents, MECD, DEC, etc.)
   
 • PRISMA per al PDI
  Sistema de gestió dels estudis que permet al professorat mantenir les guies docents, entrar qualificacions, treure llistats de classe ...
    
 • Sistema de consulta
  Sistema que dóna accés directe a la informació del Sistema de gestió del estudis a centres, departaments i serveis de la universitat per a la explotació de dades.

          Documentació Sistema de Consulta de PRISMA
   
 • Sistema d'anàlisi de la informació directiva (SAID) - EN DESENVOLUPAMENT
  Orientat a donar suport als processos de planificació i avaluació de l’activitat acadèmica (informació per a la presa de decisions).
   
 • e-Secretaria
  Portal multilingüe de serveis per a l'estudiantat de la UPC, que ofereix els següents serveis relacionats amb l'expedient acadèmic:
           -  Consulta i modificació de dades personals, acadèmiques i bancàries.
           -  Automatrícula
           -  Registre i e-Dipòsit del projecte 
           -  Mobilitat: oferta, sol·licitud, resolució, ajuts, precompromís, credencial, etc.
           -  Sol·licitud de certificats de situació de l'expedient i certificacions acadèmiques.
           -  Sol·licitud d'instàncies (relacionades amb l'avaluació, matrícula, permanència...) i 
              altres tràmits (reconeixement d’activitats, canvis de grup, etc.). 
           -  Descàrrega d’impresos i realització de pagaments dels tràmits disponibles.
   
 • Sistema d’admissions
  Sistema que permet gestionar la preinscripció als estudis de la UPC: màsters, doctorats i programes d'intercanvi amb altres universitats.

   

El servei també s'encarrega de la realització d’estudis estadístics de docència i de l'elaboració dels indicadors necessaris per a la presa de decisions (Planificació Estratègica, Model de Finançament de les Universitats - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa...).