Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolució núm. 335/2016, de 26 de febrer

El 4 de març de 2016 ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 335/2016, de 26 de febrer, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

Aquesta convocatòria té l'autorització prèvia per part de la Direcció General d'Universitats (resolució ECO/1715/2015, de 14 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'acord e la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre l'Oferta Pública d'Ocupació de personal docent i investigador contractat del Pla Serra Húnter para el 2015 i la seva modificació), i les places a concurs han estat aprovades per Acords del Consell de Govern de la universitat de data 10 de febrer de 2015, 11 de juny de 2015 i 8 d'octubre de 2015.


A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selección, en cas de dubte disposeu dels canals propis del nostre Servei.

 

Dades de la convocatòria

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça sdp.concursos@upc.edu(obriu en una finestra nova), a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Serra Húnter”.

motius exclusio.png