La nostra missió és..

Desenvolupar i aplicar polítiques, models i metodologies de formació, aprenentatge i desenvolupament per a la capacitació, promoció i carrera professional del PTGAS, d’acord amb les directrius i les línies estratègiques de la UPC i la legislació vigent, que fomentin la professionalització i la millora de la qualificació del PTGAS, així com la gestió i aprofitament del talent, per tal de garantir l’assoliment dels objectius organitzatius i el creixement professional del PTGAS.


Amb aquest web volem millorar la nostra comunicació i facilitar la informació, la gestió dels nostres serveis i processos als nostres usuaris.

Agrairem molt els comentaris i suggeriments que ens pugueu aportar.