Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Suficiencia 1: la información solo está disponible en catalán

Suficiencia 1: la información solo está disponible en catalán

Suficiència 1. Aprofundiment en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa del català i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència.

 Informació general

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.
DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Curs codi 48_22/23: només PDI
Durada i modalitat

Curs telepresencial amb avaluació contínua

 

Total: 75 h 

  • 57'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 17'5 h de sessions telepresencials de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs de Suficiència 2.
Requisit

Tenir el nivell Intermedi 2. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits3 ECTS per a estudiantat de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell C1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Certificació

1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals.


2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals + superació examen final.

Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció

Formulari d'inscripció

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

Curs 2023-2024

Semestre tardor 2023

Codi: 23-23/24. Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 23 de gener de 2024

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 1 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

 

17 d'octubre (sessió compartida amb altres nivells)

31 d'octubre

7, 14, 21, 28 de novembre

5, 12, 19 de desembre

9, 16 de gener

23 de gener: examen final

Helena Borrell

Codi: 24-23/24. Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 23 de gener de 2024

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 1 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 15 a 16:30 h

 

17 d'octubre (sessió compartida amb altres nivells)

31 d'octubre

7, 14, 21, 28 de novembre

5, 12, 19 de desembre

9, 16 de gener

23 de gener: examen final

Lea Feliu