Llistat alfabètic

S'han trobat 2 resultats.

(ES) formación integral
(CA) formació transversal
(EN) lifewide learning
(FR) formation embrassant tous les aspects de la vie
Tipus de formació que inclou, a més de coneixements acadèmics i professionals, coneixements generals d'àmbit quotidià (formació per al temps lliure, formació social, formació per a la salut, etc.).
(ES) formación permanente
sin. aprendizaje permanente
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(FR) éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue; formation permanente
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.