Crèdits

Universitat Politècnica de Catalunya (universitat elaboradora)

Servei de Llengües i Terminologia

Direcció
Marta de Blas
Elaboració
Sílvia Llovera
Carme Tarín
Col·laboracions
Isabel Cama
Alan Lounds
David Morán
Lucy Vázquez

Agraïm a l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC la participació en el projecte, especialment a Joan Francesc Córdoba, director tècnic de l'ICE, i a Araceli Adam, responsable del Programa de suport als projectes d'innovació de l'ICE.

Agraïm també les aportacions de José Manuel Abreu del Grup de Lingüística Aplicada a les Telecomunicacions de l'Escola Nacional Superior de Telecomunicacions de la Bretanya.

Universitat Autònoma de Barcelona (universitat revisora)

Servei de Llengües

Direcció
Marta Estella
Col·laboració
Francesc Galera
David Owen
Enric Serra
Gilles Warin

Agraïm les aportacions de Marta Vilalta, cap de l'Oficina de Planificació i Qualitat de la UAB i d'Aurora Contreras, anteriorment cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB.

Aquest recurs ha rebut l'ajut del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç de l'Estat espanyol i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.