Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(FR) formation continue
sin. éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation permanente
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(FR) formation embrassant tous les aspects de la vie
(CA) formació transversal
(ES) formación integral
(EN) lifewide learning
Tipus de formació que inclou, a més de coneixements acadèmics i professionals, coneixements generals d'àmbit quotidià (formació per al temps lliure, formació social, formació per a la salut, etc.).
(FR) formation permanente
sin. éducation et formation tout au long de la vie; éducation permanente; formation continue
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong education; lifelong learning; LLL [sigla]; permanent training
(GA) formación ao longo da vida
Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per a reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que duu a terme l'aprenent.
(FR) frais de scolarité
sin. droits de scolarité
(CA) taxes acadèmiques
(ES) tasas académicas
(EN) academic fees; tuition fees
Càrregues econòmiques universitàries que ha de pagar l'estudiant per les classes, tutories, etc., o per la feina d'un supervisor. (Font: GLOSUdG)
Nota: D'acord amb la seva destinació, aquestes taxes s'anomenen "taxes de matrícula", "taxes de tutoria", etc.