Llistat alfabètic

S'han trobat 2 resultats.

(FR) guide d'enseignement de la matière
(CA) guia docent de la matèria
(ES) guía docente de la materia
(EN) subject guide
(GA) guía docente da materia
Recurs elaborat pel professor de cada matèria amb l'objectiu d'informar l'alumne sobre la manera en què es desenvoluparà la docència i l'aprenentatge de la matèria. Generalment, conté les dades d'identificació de la matèria, els objectius, la càrrega lectiva, els continguts, la metodologia, els criteris d'avaluació, la bibliografia i altra informació rellevant, com ara les habilitats o competències que s'adquiriran o que són un prerequisit.
(FR) guide d'enseignement du diplôme
(CA) guia docent de la titulació
(ES) guía docente de la titulación
(EN) course guide
(GA) guía docente da titulación
Document que presenta uns estudis de forma global, incloent-hi una descripció general de la institució i titulació, i una descripció detallada de cadascuna de les matèries que els componen. En el procés de convergència, la guia constitueix el dispositiu clau i comú per garantir la presentació clara de l'oferta formativa de cada titulació i la mobilitat de l'estudiantat. (Font: GLOSUJI)