Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(EN) higher education
(CA) educació superior
(ES) educación superior
(FR) enseignement supérieur
(GA) educación superior
Conjunt de programes d'estudis universitaris per a estudiants que tinguin un certificat que els hi doni accés, després d'haver finalitzat el batxillerat o una formació equivalent. (Font: GLOSUdG)
(EN) higher education institution
(CA) institució d'educació superior
(ES) institución de educación superior
(FR) établissement d'enseignement supérieur
Organisme que ofereix programes d'educació superior que l'autoritat competent d'un estat reconeix com a pertanyent al seu sistema d'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) higher education programme
(CA) programa d'educació superior
(ES) programa de educación superior
(FR) programme d'enseignement supérieur
Programa d'estudis en l'àmbit de l'educació superior.
(EN) homologation
(CA) homologació
(ES) homologación
(FR) homologation
(GA) homologación
Reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’un títol estranger com a títol oficial o nivell acadèmic de l’estructura dels estudis d’educació superior de l’Estat espanyol. En el primer cas, es reconeix oficialment que el títol estranger equival a un títol del Registre d’Universitats, Centres i Títols de l’Estat espanyol. En el segon cas, aquest reconeixement atorga al títol estranger els mateixos efectes del nivell acadèmic al qual s’homologa. (Font: Web UPC)