Llistat alfabètic

S'han trobat 8 resultats.

(EN) QA
sin. quality assurance
(CA) assegurament de la qualitat; garantia de la qualitat
(ES) aseguramiento de la calidad; garantía de la calidad
(FR) assurance de la qualité
Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals. (Font: GLOSIM)
(EN) qualification
(CA) titulació
(ES) titulación
Obtenció d'un títol que acredita que s'ha completat un programa d'estudis. (Font: GLOSIM)
Nota: En català, "titulació" s'usa cada cop més per denominar el conjunt d'estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol.
(EN) qualification descriptor
(CA) descriptor de titulació
(ES) descriptor de titulación
(FR) descriptif du diplôme
Enunciat que especifica de forma breu els objectius i l'estructura d'una titulació. (Font: GLOSUIB)
(EN) quality assurance
sin. QA
(CA) assegurament de la qualitat; garantia de la qualitat
(ES) aseguramiento de la calidad; garantía de la calidad
(FR) assurance de la qualité
Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals. (Font: GLOSIM)
(EN) Quality Assurance Agency for the University System in Catalonia
sin. AQU Catalunya
(CA) Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; AQU Catalunya
(ES) Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña; AQU Catalunya
Consorci creat el 26 d'octubre de 1996 amb l'objectiu de promoure la millora de la qualitat en el sistema universitari català mitjançant l'avaluació institucional de la qualitat, la certificació dels processos i l'acreditació de l'aprenentatge dels ensenyaments. Aquestes finalitats orienten la seva adequació a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, en el marc de l'espai europeu d'educació superior. (Font: www.aqucatalunya.org)
Nota: Abans el seu nom era Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
(EN) quality control
(CA) control de la qualitat
(ES) control de la calidad
(FR) contrôle de la qualité
Mesura interna que es fa de la qualitat d'una institució o un programa amb relació a un conjunt d'activitats tècniques i de funcionament. (Font: GLOSCBERGEN)
Nota: En els textos, sovint s'utilitza "control de qualitat" (sense l'article).
(EN) quality culture
(CA) cultura de la qualitat
(ES) cultura de la calidad
(FR) culture de qualité
Conjunt de pautes de qualitat comunes, acceptades i integrades que han de complir els sistemes de gestió de les institucions. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) quality improvement
(CA) millora de la qualitat f
(ES) mejora de la calidad
(FR) amélioration de la qualité
Part de la gestió de la qualitat (3.02.08) destinada a fer augmentar la capacitat d'acomplir els requisits de la qualitat. (Font: CTERM)