Llistat alfabètic

S'han trobat 9 resultats.

(ES) SD [sigla]
sin. suplemento de diploma; suplemento europeo al título
(CA) SD [sigla]; suplement de diploma; suplement europeu al títol
(EN) Diploma Supplement; DS [sigla]; European Diploma Supplement
(FR) supplément au diplôme; supplément européen au diplôme
(GA) suplemento europeo ao título
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la Unesco-CEPES. Està compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l'estudiant.
2. Informació de la titulació.
3. Informació sobre el nivell de la titulació.
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.
5. Informació sobre la funció de la titulació.
6. Informació addicional.
7. Certificació del suplement.
8. Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
(Font: GLOSUJI)
Nota: La denominació d'aquest document encara no ha quedat fixada de forma definitiva.
(ES) segundo ciclo
(CA) segon cicle
(EN) second cycle
(FR) deuxième cycle; second cycle
Cicle que correspon als estudis de màster dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol màster, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(ES) seminario
(CA) seminari
(EN) seminar
(FR) séminaire
Formació especialitzada que és guiada per un professor i està basada en les contribucions orals i escrites dels participants. Les noves pràctiques didàctiques de formació preveuen l'increment de seminaris, per la qual cosa cal augmentar les plantilles de professors per tal de reduir el nombre d'alumnes de cada grup.
(ES) sesión de tutoría
(CA) sessió de tutoria
(EN) tutorial
(FR) séance de tutorat
Període d'instrucció en què un tutor dóna una atenció personalitzada a un alumne o a un grup reduït d'alumnes durant la formació de l'estudiantat, amb l'objectiu de repassar o comentar els materials d'una determinada assignatura i donar-los una orientació en el seu aprenentatge, a més de proporcionar informació sobre la institució universitària, el pla d'estudis, etc., i sobre les sortides professionals en general. Des d'una concepció àmplia de l'educació que cerca el desenvolupament integral i personalitzat de l'estudiant, les sessions de tutoria tenen una gran importància a l'hora d'ajudar i orientar l'estudiantat en la seva evolució cap a la maduresa i autonomia, els processos de presa de decisions personals i acadèmiques i la recerca de mecanismes d'inserció social i professional satisfactoris. (Font: GLOSUJI)
(ES) SETC [sigla]
sin. ECTS [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(EN) ECTS [sigla]; European Credit Transfer System
(FR) ECTS; système européen de transfert de crédits
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat dels estudiants arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els seus programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per als estudiants d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús es documenta també "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".
(ES) sistema de tres ciclos
(CA) sistema de tres cicles
(EN) three-cycle system; three-tiered system
(FR) système en trois cycles
Sistema d'organització de l'educació superior que s'estructura en tres cicles: grau, màster i doctorat. Inicialment, a la Declaració de Bolonya es va establir un sistema de dos cicles. No obstant això, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, ha establert la implantació d'un sistema de tres cicles.
(ES) sistema europeo de transferencia de créditos
sin. ECTS [sigla]; SETC [sigla]
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(EN) ECTS [sigla]; European Credit Transfer System
(FR) ECTS; système européen de transfert de crédits
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat dels estudiants arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els seus programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per als estudiants d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús es documenta també "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".
(ES) suplemento de diploma
sin. SD [sigla]; suplemento europeo al título
(CA) SD [sigla]; suplement de diploma; suplement europeu al títol
(EN) Diploma Supplement; DS [sigla]; European Diploma Supplement
(FR) supplément au diplôme; supplément européen au diplôme
(GA) suplemento europeo ao título
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la Unesco-CEPES. Està compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l'estudiant.
2. Informació de la titulació.
3. Informació sobre el nivell de la titulació.
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.
5. Informació sobre la funció de la titulació.
6. Informació addicional.
7. Certificació del suplement.
8. Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
(Font: GLOSUJI)
Nota: La denominació d'aquest document encara no ha quedat fixada de forma definitiva.
(ES) suplemento europeo al título
sin. SD [sigla]; suplemento de diploma
(CA) SD [sigla]; suplement de diploma; suplement europeu al títol
(EN) Diploma Supplement; DS [sigla]; European Diploma Supplement
(FR) supplément au diplôme; supplément européen au diplôme
(GA) suplemento europeo ao título
Annex incorporat al títol oficial, que proporciona una descripció de la naturalesa, nivell, context, contingut i estatus dels estudis fixats i superats satisfactòriament. Facilita la transparència internacional i el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. Està basat en un model desenvolupat per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i la Unesco-CEPES. Està compost pels vuit capítols següents:
1. Dades de l'estudiant.
2. Informació de la titulació.
3. Informació sobre el nivell de la titulació.
4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts.
5. Informació sobre la funció de la titulació.
6. Informació addicional.
7. Certificació del suplement.
8. Informació sobre el sistema nacional d'educació superior.
(Font: GLOSUJI)
Nota: La denominació d'aquest document encara no ha quedat fixada de forma definitiva.