Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(EN) subject
(CA) assignatura
(ES) asignatura
(FR) matière
Unitat d'ensenyament que serveix per organitzar o distribuir les diferents matèries en què es divideix un pla d'estudis. (Font: GLOSGENCAT)
(EN) subject
(CA) matèria
(ES) materia
(FR) matière
Cadascun dels conjunts de continguts temàtics sobre un àmbit determinat del coneixement en què s'estructuren els plans d'estudis dels ensenyaments. (Font: GLOSGENCAT)
(EN) subject guide
(CA) guia docent de la matèria
(ES) guía docente de la materia
(FR) guide d'enseignement de la matière
(GA) guía docente da materia
Recurs elaborat pel professor de cada matèria amb l'objectiu d'informar l'alumne sobre la manera en què es desenvoluparà la docència i l'aprenentatge de la matèria. Generalment, conté les dades d'identificació de la matèria, els objectius, la càrrega lectiva, els continguts, la metodologia, els criteris d'avaluació, la bibliografia i altra informació rellevant, com ara les habilitats o competències que s'adquiriran o que són un prerequisit.
(EN) summative evaluation
(CA) avaluació sumatòria f
(ES) evaluación sumativa
(FR) évaluation sommative
(EN) syllabus
(CA) pla d'estudis
(ES) plan de estudios
(FR) plan d'études; plan de cours
(GA) plan de estudos
Conjunt organitzat d'ensenyaments que fa una universitat, la superació del qual dóna dret a l'obtenció d'un títol universitari. (Font: GLOSUGENCAT; GLOSUJI)
(EN) systemic competencies
(CA) competències sistèmiques
(ES) competencias sistémicas
Competències genèriques relacionades amb la capacitat de visió global i multidimensional de la realitat, habilitats d'anàlisi de realitats complexes i difuses, capacitat de visió de les parts englobades en un tot i de les seves relacions. (Font: web de la UPC)