Llistat alfabètic

S'han trobat 68 resultats.

(EN) A3 Chair [Centres i grups de recerca]
(CA) Càtedra A3
(ES) Cátedra A3
CÀTEDRA A3
Nota lingüística: El número 3 que forma part de les denominacions ha de ser un superíndex, però les característiques d'aquest gestor no ens permeten mostrar-ho així.
(EN) A3 Chair in Leather, Fashion and Textile Innovation [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra A3 d'Innovació en Cuir, Moda i Tèxtils
(ES) Cátedra A3 de Innovación en Cuero, Moda y Textiles
Nota lingüística: El número 3 dels termes ha de ser un superíndex, però les característiques d'aquest gestor no ens permeten mostrar-ho així.
(EN) Abertis Chair in Transport Infrastructure Management Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra Abertis de Gestió d'Infraestructures de Transport Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra Abertis de Gestión de Infraestructuras de Transporte
(EN) Academic Area [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea Acadèmica
(ES) Área Académica
AA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) academic coordinator [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) responsable acadèmic / responsable acadèmica
(ES) responsable académico / responsable académica
(EN) Academic Council [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell Acadèmic
(ES) Consejo Académico
(EN) academic director Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director acadèmic / directora acadèmica Escoltar Descarregar
(ES) director académico / directora académica
(EN) Academic Management Service Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Gestió Acadèmica Escoltar Descarregar
(ES) Servicio de Gestión Académica
SGA
(EN) academic secretary Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) secretari acadèmic / secretària acadèmica Escoltar Descarregar
(ES) secretario académico / secretaria académica
(EN) academic staff [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professorat dels cossos docents universitaris Escoltar Descarregar
(ES) profesorado de los cuerpos docentes universitarios
(EN) academic unit [Termes generals]
(CA) unitat acadèmica
(ES) unidad académica
(EN) Accessibility Chair: Architecture, Design and Technology for All Escoltar Descarregar [Càtedres]
(CA) Càtedra d'Accessibilitat: Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra de Accesibilidad: Arquitectura, Diseño y Tecnología para Todos
(EN) Accounts and Finance Service Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Economia Escoltar Descarregar
(ES) Servicio de Economía
SE
(EN) Accounts, Finance and Services Area [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea d'Economia i Serveis
(ES) Área de Economía y Servicios
(EN) Accreditation Agency for Research, Development and Technological Innovation Escoltar Descarregar [Altres]
(CA) Agència d'Acreditació en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica Escoltar Descarregar
(ES) Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
AIDIT
(EN) Acoustic and Mechanical Engineering Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
(ES) Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica
LEAM
(EN) acting director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director en funcions / directora en funcions
(ES) director en funciones / directora en funciones
(EN) acting rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) rector en funcions
(ES) rector en funciones
(EN) adjunct lecturer; adjunct professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor associat / professora associada
(ES) profesor asociado / profesora asociada
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "adjunct professor".
(EN) administrative and service unit [Termes generals]
(CA) unitat d'administració i serveis
(ES) unidad de administración y servicios