La cerca no distingeix entre majúscules i minúscules, i ignora els accents i la dièresi.