Llistat alfabètic

S'han trobat 77 resultats.

(EN) A3 Chair [Centres i grups de recerca]
(CA) Càtedra A3
(ES) Cátedra A3
CÀTEDRA A3
Nota lingüística: El número 3 que forma part de les denominacions ha de ser un superíndex, però les característiques d'aquest gestor no ens permeten mostrar-ho així.
(EN) A3 Chair in Leather, Fashion and Textile Innovation [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra A3 d'Innovació en Cuir, Moda i Tèxtils
(ES) Cátedra A3 de Innovación en Cuero, Moda y Textiles
Nota lingüística: El número 3 dels termes ha de ser un superíndex, però les característiques d'aquest gestor no ens permeten mostrar-ho així.
(EN) Abertis Chair in Transport Infrastructure Management [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Abertis de Gestió d'Infraestructures de Transport
(ES) Cátedra Abertis de Gestión de Infraestructuras de Transporte
(EN) Academic Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea Acadèmica
(ES) Área Académica
AA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) academic coordinator [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) responsable acadèmic / responsable acadèmica
(ES) responsable académico / responsable académica
(EN) Academic Council [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell Acadèmic
(ES) Consejo Académico
(EN) academic director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director acadèmic / directora acadèmica
(ES) director académico / directora académica
(EN) Academic Management Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Gestió Acadèmica
(ES) Servicio de Gestión Académica
SGA
(EN) academic secretary [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) secretari acadèmic / secretària acadèmica
(ES) secretario académico / secretaria académica
(EN) academic staff [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professorat dels cossos docents universitaris
(ES) profesorado de los cuerpos docentes universitarios
(EN) academic unit [Termes generals]
(CA) unitat acadèmica
(ES) unidad académica
(EN) Access and Provision Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. SAiP
(CA) SAiP; Servei d'Accés i Provisió
(ES) SAiP; Servicio de Acceso y Provisión
(EN) Accessibility Chair: Architecture, Design and Technology for All [Càtedres]
sin. CATAC [sigla]
(CA) CATAC [sigla]; Càtedra d'Accessibilitat: Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom
(ES) CATAC; Cátedra de Accesibilidad: Arquitectura, Diseño y Tecnología para Todos
(EN) Accounts and Finance Management and Support Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. STGE [sigla]
(CA) Servei Transversal de Gestió Econòmica; STGE [sigla]
(ES) Servicio Transversal de Gestión Económica; STGE [sigla]
(EN) Accounts and Finance Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Economia
(ES) Servicio de Economía
SE
(EN) Accounts, Finance and Services Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea d'Economia i Serveis
(ES) Área de Economía y Servicios
(EN) Accreditation Agency for Research, Development and Technological Innovation [Altres]
(CA) Agència d'Acreditació en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica
(ES) Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
AIDIT
(EN) Acoustic and Mechanical Engineering Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica
(ES) Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica
LEAM
(EN) acting director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director en funcions / directora en funcions
(ES) director en funciones / directora en funciones
(EN) acting rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) rector en funcions
(ES) rector en funciones