Llistat alfabètic

S'han trobat 10 resultats.

(CA) Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de Supercomputación [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de Supercomputación
(EN) Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de Supercomputación
BSC-CNS
(CA) becari / becària [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) becario / becaria
(EN) grantholder
(CA) becari d'investigació / becària d'investigació [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
sin. becari de recerca / becària de recerca
(ES) becario de investigación/ becaria de investigación
(EN) research assistant
(CA) becari de recerca / becària de recerca [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
sin. becari d'investigació / becària d'investigació
(ES) becario de investigación/ becaria de investigación
(EN) research assistant
(CA) Biblioteca del Campus de Terrassa [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Biblioteca del Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Library
(CA) Biblioteca del Campus del Baix Llobregat [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Biblioteca del Campus del Baix Llobregat
(EN) Baix Llobregat Campus Library
(CA) Biblioteca del Campus Universitari de Manresa [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Biblioteca del Campus Universitario de Manresa
(EN) Manresa University Campus Library
(CA) Biblioteca Oriol Bohigas de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Biblioteca Oriol Bohigas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
(EN) Oriol Bohigas Library of the Barcelona School of Architecture
(CA) Biblioteca Rector Gabriel Ferraté [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
(EN) Rector Gabriel Ferraté Library
(CA) BIOGAP [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors
(ES) BIOGAP [sigla]; Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores
(EN) BIOGAP [sigla]; Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group