Llistat alfabètic

S'han trobat 111 resultats.

(EN) bachelor's degree [Estudis] [Termes generals]
(CA) grau
(ES) grado
(EN) bachelor's degree in Aerospace Technology Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
(ES) grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales
(EN) bachelor's degree in Aerospace Vehicle Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
(ES) grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales
(EN) bachelor's degree in Agricultural Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Agrícola
(ES) grado en Ingeniería Agrícola
(EN) bachelor's degree in Agricultural, Environmental and Landscape Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
(ES) grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje
(EN) bachelor's degree in Agronomic Science Engineering, major in Crop and Livestock Production
(CA) grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, amb menció en Producció Agropecuària
(ES) grado en Ingeniería de Ciencias Agronómicas, con mención en Producción Agropecuaria
Nota: Nous estudis per al curs 2018-2019.
Grau que fusiona els continguts que s'impartien fins ara als graus en Enginyeria Agrícola i en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge.
(EN) bachelor's degree in Agronomic Science Engineering, major in Horticulture and Gardening [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, amb menció en Hortofructicultura i Jardineria
(ES) grado en Ingeniería de Ciencias Agronómicas, con mención en Hortofruticultura y Jardinería
Nota: Nous estudis per al curs 2018-2019.
Grau que fusiona els continguts que s'impartien fins ara als graus en Enginyeria Agrícola i en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge.
(EN) bachelor's degree in Air Navigation Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Aeronavegació
(ES) grado en Ingeniería de Aeronavegación
(EN) bachelor's degree in Airport Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Aeroports
(ES) grado en Ingeniería de Aeropuertos
(EN) bachelor's degree in Audiovisual Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
(EN) bachelor's degree in Automotive Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Automoció
(ES) grado en Ingeniería de Automoción
(EN) bachelor's degree in Bioinformatics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Bioinformàtica
(ES) grado en Bioinformática
(EN) bachelor's degree in Bioinformatics Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Bioinformàtica
(ES) grado en Ingeniería Bioinformática
Nota: Grau ofert per al curs 2016-2017.
(EN) bachelor's degree in Biomedical Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Biomèdica
(ES) grado en Ingeniería Biomédica
(EN) bachelor's degree in Biosystems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos
(EN) bachelor's degree in Building Construction Science and Technology [Estudis:Estudis no vigents]
(CA) grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació
(ES) grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación
Nota: Aquest grau es denomina actualment "grau en Arquitectura Tècnica i Edificació".
(EN) bachelor's degree in Business Administration and Management [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Administració i Direcció d'Empreses
(ES) grado en Administración y Dirección de Empresas
(EN) bachelor's degree in Chemical Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Química
(ES) grado en Ingeniería Química
(EN) bachelor's degree in Civil Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Civil
(ES) grado en Ingeniería Civil
(EN) bachelor's degree in Construction Engineering [Estudis:Estudis no vigents]
(CA) grau en Enginyeria de la Construcció
(ES) grado en Ingeniería de la Construcción
Vegeu "Grau en Enginyeria d'Obres Públiques".