Llistat alfabètic

S'han trobat 124 resultats.

(EN) bachelor's degree [Termes generals] [Estudis]
(CA) grau
(ES) grado
(EN) bachelor's degree in Aerospace Technology Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
(ES) grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales
(EN) bachelor's degree in Aerospace Vehicle Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
(ES) grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales
(EN) bachelor's degree in Agricultural Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Agrícola
(ES) grado en Ingeniería Agrícola
(EN) bachelor's degree in Agricultural, Environmental and Landscape Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
(ES) grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje
(EN) bachelor's degree in Agronomic Science Engineering, major in Crop and Livestock Production [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, amb menció en Producció Agropecuària
(ES) grado en Ingeniería de Ciencias Agronómicas, con mención en Producción Agropecuaria
Nota: Nous estudis per al curs 2018-2019.
Grau que fusiona els continguts que s'impartien fins ara als graus en Enginyeria Agrícola i en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge.
(EN) bachelor's degree in Agronomic Science Engineering, major in Horticulture and Gardening [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, amb menció en Hortofructicultura i Jardineria
(ES) grado en Ingeniería de Ciencias Agronómicas, con mención en Hortofruticultura y Jardinería
Nota: Nous estudis per al curs 2018-2019.
Grau que fusiona els continguts que s'impartien fins ara als graus en Enginyeria Agrícola i en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge.
(EN) bachelor's degree in Air Navigation Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Aeronavegació
(ES) grado en Ingeniería de Aeronavegación
(EN) bachelor's degree in Airport Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Aeroports
(ES) grado en Ingeniería de Aeropuertos
(EN) bachelor's degree in Artificial Intelligence [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Intel·ligència Artificial
(ES) grado en Inteligencia Artificial
Nota: Nous estudis per al curs 2021-2022.
(EN) bachelor's degree in Audiovisual Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
(EN) bachelor's degree in Automotive Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Automoció
(ES) grado en Ingeniería de Automoción
(EN) bachelor's degree in Bioinformatics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Bioinformàtica
(ES) grado en Bioinformática
Nota: Grau interuniversitari UPF-UPC-UB.
(EN) bachelor's degree in Bioinformatics Engineering [Denominació no vigent]
(CA) grau en Enginyeria Bioinformàtica
(ES) grado en Ingeniería Bioinformática
Nota: Grau ofert per al curs 2016-2017.
(EN) bachelor's degree in Biomedical Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Biomèdica
(ES) grado en Ingeniería Biomédica
(EN) bachelor's degree in Biosystems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos
(EN) bachelor's degree in Building Construction Science and Technology [Estudis:Estudis no vigents]
(CA) grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació
(ES) grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación
Nota: Aquest grau es denomina actualment "grau en Arquitectura Tècnica i Edificació".
(EN) bachelor's degree in Business Administration and Management [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Administració i Direcció d'Empreses
(ES) grado en Administración y Dirección de Empresas
(EN) bachelor's degree in Chemical Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Química
(ES) grado en Ingeniería Química
(EN) bachelor's degree in Civil Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Civil
(ES) grado en Ingeniería Civil