Llistat alfabètic

S'han trobat 124 resultats.

(EN) bachelor's degree in Nautical Science and Maritime Transport, major in On-Board Practicals [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Nàutica i Transport Marítim, amb menció en Pràctiques de Vaixell
(ES) grado en Náutica y Transporte Marítimo, con mención en Prácticas en Buque
Nota: El "grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim" passa a denominar-se "grau en Nàutica i Transport Marítim" per mandat de sentència judicial (amb efecte al curs 2014-2015, pels titulats i titulades a partir de la data de la sentència).
(EN) bachelor's degree in Naval Systems and Technology Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval
(ES) grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval
(EN) bachelor's degree in Network Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Telemàtica
(ES) grado en Ingeniería Telemática
(EN) bachelor's degree in Optics and Optometry [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Òptica i Optometria
(ES) grado en Óptica y Optometría
(EN) bachelor's degree in Optics and Optometry (blended learning) [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Òptica i Optometria, modalitat semipresencial
(ES) grado en Óptica y Optometría, modalidad semipresencial
(EN) bachelor's degree in Photography and Digital Media [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Fotografia i Creació Digital
(ES) grado en Fotografía y Creación Digital
(EN) bachelor's degree in Polymers and Bioplastics [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari en Polímers i Bioplàstics
(ES) máster universitario en Polímeros y Bioplásticos
(EN) bachelor's degree in Public Works Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Obres Públiques
(ES) grado en Ingeniería de Obras Públicas
Nota: Aquesta denominació substitueix des del curs 2015-2016 la de "grau en Enginyeria de la Construcció".
(EN) bachelor's degree in Semiconductor Engineering and Microelectronic Design [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari en Enginyeria de Semiconductors i Disseny Microelectrònic
(ES) máster universitario en Ingeniería de Semiconductores y Diseño Microelectrónico
(EN) bachelor's degree in Statistics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Estadística
(ES) grado en Estadística
(EN) bachelor's degree in Telecommunications Science and Technology [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació
(ES) grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación
(EN) bachelor's degree in Telecommunications Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
(EN) bachelor's degree in Textile Technology and Design Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
(ES) grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil
(EN) bachelor's degree in Video Game Design and Development [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
(ES) grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
(EN) bachelor's thesis [Estudis]
(CA) treball de fi de grau
(ES) trabajo de fin de grado
TFG
(EN) bachelors degree in Aerospace Systems Engineering, major in Air Navigation [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, amb menció en Aeronavegació
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales, con mención en Aeronavegación
(EN) bachelors degree in Aerospace Systems Engineering, major in Airports [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials, amb menció en Aeroports
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales, con mención en Aeropuertos
(EN) bachelors degree in Architectural Technology and Building Construction [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
(ES) grado en Arquitectura Técnica y Edificación
Nota: Abans, "grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació".
(EN) bachelors degree in Data Science and Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Ciència i Enginyeria de Dades
(ES) grado en Ciencia e Ingeniería de Datos
(EN) bachelors degree in Design, Animation and Digital Art [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Disseny, Animació i Art Digital
(ES) grado en Diseño, Animación y Arte Digital
Nota: Nous estudis per al curs 2018-2019.