Llistat alfabètic

S'han trobat 49 resultats.

(EN) Castelldefels School of Telecommunications and Aerospace Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(ES) Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels
EETAC
Nota: 'Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels' és la denominació actual de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels.
(EN) Catalan Plastics Centre [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre Català del Plàstic
(ES) Centro Catalán del Plástico
CCP
(EN) Catalonia Institute for Energy Research [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut de Recerca en Energia de Catalunya
(ES) Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
IREC
(EN) CCT Financial Management Service [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) CTT Servei de Gestió Econòmica
(ES) CTT Servicio de Gestión Económica
CTT SGE
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) CEMEX Spain Chair (White Cement Chair) Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra CEMEX España (Càtedra Blanca) Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra CEMEX España (Cátedra Blanca)
(EN) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications
(ES) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications
Nota: Centre de recerca TECNIO.
(EN) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications
(CA) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications
(ES) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications
MCIA
Nota: Centre de recerca TECNIO
(EN) Centre for Agrifood Economics and Development [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari
(ES) Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario
CREDA
(EN) Centre for Development Cooperation [Unitats d’administració i serveis:Altres]
(CA) Centre de Cooperació per al Desenvolupament
(ES) Centro de Cooperación para el Desarrollo
(EN) Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica
(ES) Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica
CDIF
(EN) Centre for Innovation in Transport [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre d'Innovació del Transport
(ES) Centro de Innovación del Transporte
CENIT
(EN) Centre for Land Valuation Policy [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Política del Sòl i Valoracions
(ES) Centro de Política del Suelo y Valoraciones
CPSV
(EN) Centre for Language and Speech Technologies and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla
(ES) Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla
TALP
Nota: Centre format pels grups de recerca VEU i GPLN de la UPC.
(EN) Centre for Process, Energy and Environmental Systems Engineering [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Enginyeria de Processos, Energia i Medi Ambient
(ES) Centro de Ingeniería de Procesos, Energía y Medio Ambiente
CEPEiMA
(EN) Centre for Research and Services for the Local Administration [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local
(ES) Centro de Investigación y Servicios para la Administración Local
CRAL
Nota: Centre específic de recerca de la UPC.
(EN) Centre for Sensors, Instruments and Systems Development [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
(ES) Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas
CD6
Nota: Centre de recerca TECNIO.
(EN) Centre for Technological Innovation in Static Converters and Drives [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
(ES) Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos
CITCEA
(EN) Centre for Technological Risk Studies [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Estudis del Risc Tecnològic
(ES) Centro de Estudios del Riesgo Tecnológico
CERTEC
(EN) Centre of Applied Research in Hydrometeorology [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
(ES) Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología
CRAHI
(EN) Cercle d'Arquitectura [Centres i grups de recerca]
(CA) Cercle d'Arquitectura
(ES) Cercle d'Arquitectura
CERCLE
Nota: el grup prefereix que només s'usi la denominació en català.