Llistat alfabètic

S'han trobat 62 resultats.

(EN) Castelldefels School of Telecommunications and Aerospace Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(ES) Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels
EETAC
Nota: 'Escola dEnginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels' és la denominació actual de lEscola Politècnica Superior de Castelldefels.
(EN) CATAC [sigla] [Càtedres]
sin. Accessibility Chair: Architecture, Design and Technology for All
(CA) CATAC [sigla]; Càtedra d'Accessibilitat: Arquitectura, Disseny i Tecnologia per a Tothom
(ES) CATAC; Cátedra de Accesibilidad: Arquitectura, Diseño y Tecnología para Todos
(EN) Catalan Plastics Centre [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre Català del Plàstic
(ES) Centro Catalán del Plástico
CCP
(EN) Catalonia Institute for Energy Research [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut de Recerca en Energia de Catalunya
(ES) Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
IREC
(EN) CCT Financial Management Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) CTT Servei de Gestió Econòmica
(ES) CTT Servicio de Gestión Económica
CTT SGE
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) CDEI-DM [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Industrial Equipment Design Centre - Machine Dynamics
(CA) CDEI-DM [sigla]; Centre de Disseny d'Equips Industrials - Dinàmica de Màquines
(ES) CDEI-DM [sigla]; Centro de Diseño de Equipos Industriales - Dinámica de Máquinas
(EN) CDIF [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics
(CA) CDIF [sigla]; Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica
(ES) CDIF [sigla]; Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica
(EN) CEMEX Spain Chair (White Cement Chair) [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra CEMEX España (Càtedra Blanca)
(ES) Cátedra CEMEX España (Cátedra Blanca)
(EN) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications
(ES) Center for Innovation in Electronics, Motion Control and Industrial Applications
MCIA
Nota: Centre de recerca TECNIO
(EN) Centre for Advanced Technologies in Mechanics [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques
(ES) Centro Avanzado de Tecnologías Mecánicas
CATMech
Nota: Centre específic de recerca UPC.
(EN) Centre for Agrifood Economics and Development [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari
(ES) Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario
CREDA
(EN) Centre for Development Cooperation [Unitats dadministració i serveis:Altres]
(CA) Centre de Cooperació per al Desenvolupament
(ES) Centro de Cooperación para el Desarrollo
(EN) Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics [Centres i grups de recerca]
sin. CDIF [sigla]
(CA) CDIF [sigla]; Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica
(ES) CDIF [sigla]; Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica
(EN) Centre for Innovation in Transport [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre d'Innovació del Transport
(ES) Centro de Innovación del Transporte
CENIT
(EN) Centre for Land Valuation Policy [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Política del Sòl i Valoracions
(ES) Centro de Política del Suelo y Valoraciones
CPSV
(EN) Centre for Language and Speech Technologies and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla
(ES) Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla
TALP
Nota: Centre format pels grups de recerca VEU i GPLN de la UPC.
(EN) Centre for Process, Energy and Environmental Systems Engineering [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Enginyeria de Processos, Energia i Medi Ambient
(ES) Centro de Ingeniería de Procesos, Energía y Medio Ambiente
CEPEiMA
(EN) Centre for Research and Services for the Local Administration [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local
(ES) Centro de Investigación y Servicios para la Administración Local
CRAL
Nota: Centre específic de recerca de la UPC.
(EN) Centre for Sensors, Instruments and Systems Development [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
(ES) Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas
CD6
Nota: Centre de recerca TECNIO.
(EN) Centre for Technological Innovation in Static Converters and Drives [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
(ES) Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos
CITCEA-UPC