Llistat alfabètic

S'han trobat 58 resultats.

(EN) company classroom [Termes generals]
(CA) aula d'empresa
(ES) aula de empresa
(EN) Components and Systems for Communications Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Components i Sistemes per a les Comunicacions
(ES) Grupo de Investigación en Componentes y Sistemas para las Comunicaciones
CSC
(EN) compulsory subjects [Termes generals]
(CA) formació obligatòria
(ES) formación obligatoria
(EN) Computational Biology and Complex Systems Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos
(ES) Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos
BIOCOM-SC
(EN) Computational Geometry and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Geometria Computacional i Aplicacions
(ES) Geometría Computacional y Aplicaciones
CGA
(EN) Computer Networks and Distributed Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts
(ES) Redes de Computadores y Sistemas Distribuidos
CNDS
(EN) Computer Simulation in Condensed Matter Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Simulació per Ordinador en Matèria Condensada
(ES) Grupo de Simulación por Ordenador en Materia Condensada
SIMCON
(EN) Construction Materials and Roads [Centres i grups de recerca]
(CA) Materials de Construcció i Carreteres
(ES) Materiales de Construcción y Carreteras
MATCAR
(EN) Construction Research and Innovation Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca i Innovació de la Construcció
(ES) Grupo de Investigación e Innovación de la Construcción
GRIC
(EN) Continuum and Computational Mechanics [Centres i grups de recerca]
(CA) Mecànica de Medis Continus i Computacional
(ES) Mecánica de Medios Continuos y Computacional
(MC2)UPC
Nota: Aquest centre específic de recerca de la UPC està format pels següents tres grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya: Grup de Resistència de Materials i Estructures a lEnginyeria (Grup RMEE), Anàlisi Numèrica i Computació Científica (Grup ANIComp), i el Grup de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(informació recollida a l'Acord de govern 134/2015).
(EN) Control, Dynamics and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Control, Dinàmica i Aplicacions
(ES) Control, Dinámica y Aplicaciones
CoDAlab
(EN) coordinator [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) coordinador / coordinadora
(ES) coordinador / coordinadora
(EN) Critical Analysis of Modernity: Architecture and the City [Centres i grups de recerca]
(CA) Anàlisis Crítiques de la Modernitat: Arquitectura i Ciutat
(ES) Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura i Ciudad
ACM
(EN) Crystallography, Structure and Function of Biological Macromolecules [Centres i grups de recerca]
(CA) Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques
(ES) Cristalografía, Estructura y Función de Macromoléculas Biológicas
MACROM
(EN) CS-ESSI Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de CS i ESSI
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de CS y ESSI
(EN) CS²AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control [Centres i grups de recerca]
(CA) CS²AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
(ES) CS²AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
Nota: Centre específic de recerca
(EN) CTT Projects Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) CTT Servei de Projectes
(ES) CTT Servicio de Proyectos
CTT SP
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Culture and Community Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Cultura i Comunitat
(ES) Área de Cultura y Comunidad
ACC