Llistat alfabètic

S'han trobat 135 resultats.

(CA) doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte
(EN) doctoral degree in Transport Engineering and Infrastructure
(CA) doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Mecánica, Fluidos y Aeronáutica
(EN) doctoral degree in Mechanical, Fluids and Aerospace Engineering
(CA) doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval
(EN) doctoral degree in Nautical and Marine Engineering and Naval Radio-Electronics
(CA) doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Nuclear y de las Radiaciones Ionizantes
(EN) doctoral degree in Nuclear and Ionising Radiation Engineering
(CA) doctorat en Enginyeria Òptica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Óptica
(EN) doctoral degree in Optical Engineering
(CA) doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural
(EN) doctoral degree in Earthquake Engineering and Structural Dynamics
(CA) doctorat en Enginyeria Telemàtica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Telemática
(EN) doctoral degree in Network Engineering
(CA) doctorat en Enginyeria Tèrmica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Térmica
(EN) doctoral degree in Thermal Engineering
(CA) doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Ingeniería Textil y Papelera
(EN) doctoral degree in Textile and Paper Engineering
(CA) doctorat en Estadística i Investigació Operativa [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Estadística e Investigación Operativa
(EN) doctoral degree in Statistics and Operations Research
(CA) doctorat en Física Computacional i Aplicada [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Física Computacional y Aplicada
(EN) doctoral degree in Computational and Applied Physics
(CA) doctorat en Fotònica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Fotónica
(EN) doctoral degree in Photonics
(CA) doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica
(EN) doctoral degree in Urban and Architectural Management and Valuation
(CA) doctorat en Intel·ligència Artificial [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Inteligencia Artificial
(EN) doctoral degree in Artificial Intelligence
(CA) doctorat en Matemàtica Aplicada [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Matemática Aplicada
(EN) doctoral degree in Applied Mathematics
(CA) doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones Existentes
(EN) doctoral degree in Architectural, Civil and Urban Heritage and Refurbishment of Existing Buildings
(CA) doctorat en Polímers i Biopolímers [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Polímeros y Biopolímeros
(EN) doctoral degree in Polymers and Biopolymers
(CA) doctorat en Projectes Arquitectònics [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Proyectos Arquitectónicos
(EN) doctoral degree in Architectural Design
(CA) doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Recursos Naturales y Medio Ambiente
(EN) doctoral degree in Natural Resources and Environment
(CA) doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Sistemas de Energía Eléctrica
(EN) doctoral degree in Electric Energy Systems