Llistat alfabètic

S'han trobat 137 resultats.

(ES) decano / decana [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) degà / degana
(EN) dean
(ES) defensor universitario / defensora universitaria [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) síndic de greuges / síndica de greuges
(EN) ombuds officer
(ES) Defensoría Universitaria [Govern i representació:Altres]
(CA) Sindicatura de Greuges
(EN) Ombuds Office
(ES) Delegación de Estudiantes [Govern i representació:Altres]
(CA) Delegació d'Estudiants
(EN) Student Delegation
(ES) delegado / delegada [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) delegat / delegada
(EN) delegate
(ES) delegado de estudiantes / delegada de estudiantes [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) delegat d'estudiants / delegada d'estudiants
(EN) student delegate
(ES) delegado del rector / delegada del rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) delegat del rector / delegada del rector
(EN) delegate of the rector
Nota: Si el càrrec de rector l'ocupa una dona, cal fer servir la forma femenina 'rectora'.
(ES) delegado del rector para la Innovación y el Desarrollo / delegada del rector para la Innovación y el Desarrollo [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) delegat del rector per a la Innovació i el Desenvolupament /delegada del rector per a la Innovació i el Desenvolupament
(EN) rector's delegate for Innovation and Development
(ES) delegado del rector para la Política de Personal Docente e Investigador / delegada del rector para la Política de Personal Docente e Investigador [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) delegat del rector per a la Política de Personal Docent i Investigador / delegada del rector per a la Política de Personal Docent i Investigador
(EN) rector's delegate for Teaching and Research Staff Policy
(ES) departamento [Termes generals]
(CA) departament
(EN) department
(ES) Departamento de Arquitectura de Computadores [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Arquitectura de Computadors
(EN) Department of Computer Architecture
AC
(ES) Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
(EN) Department of Materials Science and Engineering
CEM
(ES) Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
(EN) Department of Nautical Science and Engineering
CEN
(ES) Departamento de Ciencias de la Computación [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Ciències de la Computació
(EN) Department of Computer Science
CS
Nota: 'Departament de Ciències de la Computació' és la nova denominació que substitueix 'Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics'(LSI).
(ES) Departamento de Composición Arquitectónica [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Composició Arquitectònica
(EN) Department of History and Theory of Architecture
CA
(ES) Departamento de Construcciones Arquitectónicas I [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Construccions Arquitectòniques I
(EN) Department of Architectural Technology I
CA I
Nota: Aquest departament passa a denominar-se Departament de Tecnologia de
lArquitectura, com a resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques
I i dEstructures a lArquitectura, segons l'Acord de govern 125/2015.
(ES) Departamento de Construcciones Arquitectónicas II [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Construccions Arquitectòniques II
(EN) Department of Architectural Technology II
CA II
Nota: Aquest departament s'ha incorporat al Departament de Tecnologia de l'Arquitectura des de l'1 de març de 2017.
(ES) Departamento de Diseño y Programación de Sistemas Electrónicos [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics
(EN) Department of Electronic System Design and Programming
DiPSE
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.
(ES) Departamento de Estadística e Investigación Operativa [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Estadística i Investigació Operativa
(EN) Department of Statistics and Operations Research
EIO
(ES) Departamento de Estructuras en la Arquitectura [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Estructures a l'Arquitectura
(EN) Department of Structural Architecture
EA
Nota: Aquest departament passa a denominar-se Departament de Tecnologia de
lArquitectura, com a resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques
I i dEstructures a lArquitectura, segons l'Acord de govern 125/2015.