Llistat alfabètic

S'han trobat 128 resultats.

(EN) Department of Chemical Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Química
(ES) Departamento de Ingeniería Química
EQ
(EN) Department of Civil and Environmental Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
(ES) Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
DECA
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica; d'Infraestructura del Transport i Territori; seccions de Camins del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria i del Departament d'Enginyeria de la Construcció; secció del Campus Nord del Departament de Matemàtica Aplicada III, segons lAcord núm. 150 /2015 del Consell de Govern pel qual saprova la creació del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (8 octubre de 2015).
(EN) Department of Computer Architecture [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Arquitectura de Computadors
(ES) Departamento de Arquitectura de Computadores
AC
(EN) Department of Computer Science [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Ciències de la Computació
(ES) Departamento de Ciencias de la Computación
CS
Nota: 'Departament de Ciències de la Computació' és la nova denominació que substitueix 'Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics'(LSI).
(EN) Department of Construction Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria de la Construcció
(ES) Departamento de Ingeniería de la Construcción
EC
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental i al Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció.
(EN) Department of Electrical Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Elèctrica
(ES) Departamento de Ingeniería Eléctrica
DEE
(EN) Department of Electronic Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Electrònica
(ES) Departamento de Ingeniería Electrónica
EEL
(EN) Department of Electronic System Design and Programming [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics
(ES) Departamento de Diseño y Programación de Sistemas Electrónicos
DiPSE
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.
(EN) Department of Engineering Design [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Projectes d'Enginyeria
(ES) Departamento de Proyectos de Ingeniería
PE
(EN) Department of Engineering Graphics and Design [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny
(ES) Departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño
DEGD
Nota: Amb efectes de 08/06/2020 el Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE) ha canviat el seu nom per la denominació actual de Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD).
(EN) Department of Engineering Presentation [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
(ES) Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería
EGE
Nota: Amb efectes de 08/06/2020 el Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE) ha canviat el seu nom per la denominació actual de Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD).
(EN) Department of Fluid Mechanics [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Mecànica de Fluids
(ES) Departamento de Mecánica de Fluidos
MF
(EN) Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
(ES) Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica
ETCG
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(EN) Department of Heat Engines [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Màquines i Motors Tèrmics
(ES) Departamento de Máquinas y Motores Térmicos
MMT
(EN) Department of History and Theory of Architecture [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Composició Arquitectònica
(ES) Departamento de Composición Arquitectónica
CA
(EN) Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
(ES) Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental
EHMA
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(EN) Department of Management [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Organització d'Empreses
(ES) Departamento de Organización de Empresas
OE
(EN) Department of Materials Science and Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Ciència i Enginyeria de Materials
(ES) Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales
CEM
(EN) Department of Mathematics [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Matemàtiques
(ES) Departamento de Matemáticas
MAT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Matemàtica Aplicada I; de Matemàtica Aplicada II; de Matemàtica Aplicada III (llevat de la secció d'aquest departament a l'Escola de Camins) i Matemàtica Aplicada IV, segons lAcord 154/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament de Matemàtiques (8 octubre de 2015).
(EN) Department of Mechanical Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Mecànica
(ES) Departamento de Ingeniería Mecánica
EM