Llistat alfabètic

S'han trobat 47 resultats.

(EN) EAE University Business School [Entitats adscrites:Centres adscrits de titularitat privada]
(CA) Centre Universitari EAE Escoltar Descarregar
(ES) Centro Universitario EAE
EAE
(EN) Earth Sciences Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca de Ciències de la Terra
(ES) Grupo de Investigación de Ciencias de la Tierra
GReCT
(EN) Eco-Friendly Plastics and Composites [Centres i grups de recerca]
(CA) Plàstics i Compòsits Ecològics
(ES) Plásticos y Composites Ecológicos
e-PLASCOM
(EN) Electoral Board Escoltar Descarregar [Govern i representació:Altres]
(CA) Junta Electoral d'Universitat Escoltar Descarregar
(ES) Junta Electoral de Universidad
(EN) Electrical Characterisation of Materials and Devices [Centres i grups de recerca]
(CA) Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius
(ES) Caracterización Eléctrica de Materiales y Dispositivos
CEMAD
(EN) Electromagnetic Compatibility Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Compatibilitat Electromagnètica
(ES) Grupo de Compatibilidad Electromagnética
GCEM
(EN) Electronic Administration Office Escoltar Descarregar [Altres]
(CA) Oficina per a l'Administració Electrònica Escoltar Descarregar
(ES) Oficina para la Administración Electrónica
OAE
(EN) Electronic and Biomedical Instrumentation [Centres i grups de recerca]
(CA) Instrumentació Electrònica i Biomèdica
(ES) Instrumentación Electrónica y Biomédica
IEB
(EN) Electronic Circuits and Transducers [Centres i grups de recerca]
(CA) Circuits i Transductors Electrònics
(ES) Circuitos y Transductores Electrónicos
e-CAT
(EN) Electronically Commutated Motor Drives Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Accionaments Elèctrics amb Commutació Electrònica
(ES) Grupo de Accionamientos Eléctricos con Conmutación Electrónica
GAECE
(EN) emeritus professor Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor emèrit / professora emèrita Escoltar Descarregar
(ES) profesor emérito / profesora emérita
(EN) Endesa Red Chair in Energy Innovation Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra Endesa Red de Innovación Energética
(EN) Energy Processing and Integrated Circuits [Centres i grups de recerca]
(CA) Processament de l'Energia i Circuits Integrats
(ES) Procesamiento de la Energía y Circuitos Integrados
EPIC
(EN) Engineering Informatics Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Informàtica en l'Enginyeria
(ES) Grupo de Informática en la Ingeniería
GIE
(EN) Engineering Sciences and Global Development [Centres i grups de recerca]
(CA) Ciències de l'Enginyeria i Desenvolupament Global
(ES) Ciencias de la Ingeniería y Desarrollo Global
EScGD
(EN) Enresa-Amphos Chair of Sustainability and Waste Management Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra Enresa-Amphos en Sostenibilitat i Gestió de Residus Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra Enresa-Amphos en Sostenibilidad y Gestión de Residuos
(EN) Environmental Engineering [Centres i grups de recerca]
(CA) Enginyeria del Medi Ambient
(ES) Ingeniería del Medio Ambiente
ENMA
(EN) Environmental Engineering and Microbiology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient
(ES) Grupo de Ingeniería y Microbiología del Medio Ambiente
GEMMA
(EN) Equal Opportunities in Architecture, Science and Technology Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca d'Igualtat d'Oportunitats per a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia
(ES) Grupo de Investigación de Igualdad de Oportunidades para la Arquitectura, la Ciencia y la Tecnología
GIOPACT
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Advanced Materials Science and Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Ciencia e Ingeniería de Materiales Avanzados