Llistat alfabètic

S'han trobat 13 resultats.

(CA) Facultat d'Informàtica de Barcelona [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(ES) Facultad de Informática de Barcelona
(EN) Barcelona School of Informatics
FIB
(CA) Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(ES) Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
(EN) Terrassa School of Optics and Optometry
FOOT
Nota: El DOGC núm. 5952 - 30/08/2011 inclou l'ORDRE ECO/203/2011, de 2 d'agost, per la qual s'autoritza el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, que passa a denominar-se 'Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa'.
(CA) Facultat de Matemàtiques i Estadística [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(ES) Facultad de Matemáticas y Estadística
(EN) School of Mathematics and Statistics
FME
(CA) Facultat de Nàutica de Barcelona [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(ES) Facultad de Náutica de Barcelona
(EN) Barcelona School of Nautical Studies
FNB
(CA) formació bàsica [Termes generals]
(ES) formación básica
(EN) basic subjects
(CA) formació obligatòria [Termes generals]
(ES) formación obligatoria
(EN) compulsory subjects
(CA) formació opcional [Termes generals]
(ES) formación opcional
(EN) optional subjects
(CA) Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia [Grup UPC]
(ES) Fundación Centro de Innovación y Tecnología
(EN) Innovation and Technology Centre Foundation
CIT UPC
(CA) Fundació CIM [Grup UPC]
(ES) Fundación CIM
(EN) CIM Foundation
(CA) Fundació i2CAT [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Fundación i2CAT
(EN) i2CAT Foundation
i2CAT
(CA) Fundació Miquel Agustí [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Fundación Miquel Agustí
(EN) Miquel Agustí Foundation
FMA
(CA) Fundació Politècnica de Catalunya [Grup UPC]
(ES) Fundació Politècnica de Catalunya
(EN) Fundació Politècnica de Catalunya
FPC
Nota: No es tradueix
(CA) Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Fundación Privada para el Progreso de la Transferencia de Calor y Masa
(EN) Private Foundation for the Progress of Heat and Mass Transfer
FTCM