Llistat alfabètic

S'han trobat 7 resultats.

(EN) Finance and Infrastructure Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió d'Economia i Infraestructures
(ES) Comisión de Economía e Infraestructuras
(EN) Fluid Dynamics: Structure Formation and Geophysical Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Dinàmica de Fluids: Formació d'Estructures i Aplicacions Geofísiques
(ES) Dinámica de Fluidos: Formación de Estructuras y Aplicaciones Geofísicas
(EN) Fluid Power Systems Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
(ES) Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
LABSON
(EN) Form+ Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca Form+
(ES) Grupo de Investigación Form+
FORM+
Nota: el grup vol que el signe "+" s'escrigui en vermell.
(EN) Free Software Chair [Càtedres]
(CA) Càtedra de Programari Lliure
(ES) Cátedra de Software Libre
CPL
(EN) full professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) catedràtic d'universitat / catedràtica d'universitat
(ES) catedrático de universidad / catedrática de universidad
CU
(EN) Fundació Politècnica de Catalunya [Grup UPC]
(CA) Fundació Politècnica de Catalunya
(ES) Fundació Politècnica de Catalunya
FPC
Nota: No es tradueix