Llistat alfabètic

S'han trobat 195 resultats.

(CA) Gabinet d'Innovació i Comunitat [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Gabinete de Innovación y Comunidad
(EN) Innovation and Community Bureau
GIC
Nota: "Gabinet d'Innovació i Comunitat" és la denominació actual de l'anterior "Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats".
(CA) Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad
(EN) Planning, Assessment and Quality Bureau
GPAQ
(CA) Gabinet de Projectes Específics [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Gabinete de Proyectos Específicos
(EN) Specific Projects Bureau
(CA) Gabinet de Projectes TIC Específics [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. GPTICE [sigla]
(ES) Gabinete de Proyectos TIC Específicos; GPTICE [sigla]
(EN) GPTICE [sigla]; Specific ICT Projects Bureau
(CA) Gabinet de Relacions Internacionals [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Gabinete de Relaciones Internacionales
(EN) International Relations Bureau
GRI
Nota:"Gabinet de Relacions Internacionals" és la denominació actual de l'anterior "Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa".
(CA) Gabinet de Suport UPC Alumni [Unitats dadministració i serveis:Altres]
(ES) Gabinete de Apoyo UPC Alumni
(EN) UPC Alumni Support Bureau
GS UPC ALU
(CA) Gabinet del Consell Social [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Gabinete del Consejo Social
(EN) Bureau of the Board of Trustees
GCS
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Gabinet del Rector [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Gabinete del Rector
(EN) Rectors Bureau
(CA) Gabinet Jurídic i Entitats [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Gabinete Jurídico y Entidades
(EN) Legal Bureau
GJE
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Geofísica i Enginyeria Sísmica [Centres i grups de recerca]
(ES) Geofísica e Ingeniería Sísmica
(EN) Geophysics and Earthquake Engineering
GIES
(CA) Geometria Computacional i Aplicacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Geometría Computacional y Aplicaciones
(EN) Computational Geometry and Applications
CGA
(CA) Geometria de Varietats i Aplicacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Geometría de Variedades y Aplicaciones
(EN) Geometry of Manifolds and Applications
GEOMVAP
(CA) Geometria Discreta i Combinatòria [Centres i grups de recerca]
(ES) Geometría Discreta y Combinatoria
(EN) Discrete and Combinatorial Geometry
DCG
(CA) GEOMUSEU [Altres]
sin. Museu de Geologia Valentí Masachs
(ES) GEOMUSEU [sigla]; Museo de Geología Valentí Masachs
(EN) GEOMUSEU [sigla]; Valentí Masachs Geology Museum
Nota: Podeu trobar més informació a https://geomuseu.upc.edu/
(CA) Gerència [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Gerencia
(EN) Office of the General Manager
(CA) gerent [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) gerente
(EN) general manager
(CA) Gestió i Anàlisi de Dades Complexes [Centres i grups de recerca]
(ES) Gestión y Análisis de Datos Complejos
(EN) Management and Analysis of Complex Data
MACDA
(CA) Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i la Qualitat de la Collita [Centres i grups de recerca]
(ES) Gestión Integrada de Nematodos Fitoparásitos y de los Efectos sobre el Rendimiento y la Calidad de la Cosecha
(EN) Integrated Management of Plant Parasitic Nematodes and Their Effects on Harvest Yield and Quality
GINEMQUAL
(CA) Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació [Centres i grups de recerca]
(ES) Gestión, Políticas de Precios y Servicios en Redes de Nueva Generación
(EN) Management, Pricing and Services in Next Generation Networks
MAPS
(CA) GIIP [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny i Sostenibilitat
(ES) GIIP [sigla]; Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos: Diseño y Sostenibilidad
(EN) GIIP [sigla]; Project Engineering Research Group: Design and Sustainability