Llistat alfabètic

S'han trobat 19 resultats.

(EN) head [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap
(ES) jefe / jefa
(EN) head of administration [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap d'administració
(ES) jefe de administración / jefa de administración
(EN) head of bureau [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de gabinet
(ES) jefe de gabinete / jefa de gabinete
(EN) head of department [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director de departament / directora de departament
(ES) director de departamento / directora de departamento
(EN) head of management and support services [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap dels serveis de gestió i suport
(ES) jefe de los servicios de gestión y soporte
(EN) head of office [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de negociat
(ES) jefe de negociado / jefa de negociado
(EN) head of section [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de secció
(ES) jefe de sección /jefa de sección
(EN) head of service [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de servei
(ES) jefe de servicio / jefa de servicio
(EN) head of studies [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. director of studies
(CA) cap d'estudis
(ES) jefe de estudios / jefa de estudios
(EN) head of the Rectors Bureau [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) cap del Gabinet del Rector
(ES) jefe del Gabinete del Rector / jefa del Gabinete del Rector
(EN) head of unit [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap d'unitat
(ES) jefe de unidad / jefa de unidad
(EN) Heat and Mass Transfer Technological Centre [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre Tecnològic de Transferència de Calor
(ES) Centro Tecnológico de Transferencia de Calor
CTTC
(EN) High Performance Computer Architecture [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura de Computadors d'Altes Prestacions
(ES) Arquitectura de Computadores de Altas Prestaciones
ACAP
(EN) High Performance Computing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Computació d'Altes Prestacions
(ES) Grupo de Computación de Altas Prestaciones
CAP
(EN) High Performance Integrated Circuits and Systems Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca de Circuits i Sistemes Integrats d'Altes Prestacions
(ES) Grupo de Investigación de Circuitos y Sistemas Integrados de Altas Prestaciones
HIPICS
(EN) History of Architecture in Catalonia and the International Context [Centres i grups de recerca]
(CA) Història de l'Arquitectura a Catalunya i el Context Internacional
(ES) Historia de la Arquitectura en Cataluña y el Contexto Internacional
GRHACCI
(EN) honorary professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor honorari / professora honorària
(ES) profesor honorario/ profesora honoraria
(EN) HP-UPC Digital Manufacturing Innovation Hub Chair [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Hub dInnovació en Fabricació Digital HP-UPC
(ES) Cátedra Hub de Innovación en Fabricación Digital HP-UPC
(EN) Hydrogeology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Hidrologia Subterrània
(ES) Grupo de Hidrología Subterránea
GHS