Llistat alfabètic

S'han trobat 27 resultats.

(CA) Impacte Social de les STEM [Centres i grups de recerca]
sin. SOC-STEM
(ES) Impacto Social de las STEM; SOC-STEM
(EN) SOC-STEM; Social Impact of STEM Disciplines
(CA) inLab FIB [Centres i grups de recerca]
(ES) inLab FIB
(EN) inLab FIB
(CA) Innotex Center [Centres i grups de recerca]
(ES) Innotex Center
(EN) Innotex Center
(CA) Innova 31, SCR SA [Entitats vinculades]
(ES) Innova 31, SCR SA
(EN) Innova 31, SCR SA
(CA) Innovació en Materials i Enginyeria Molecular - Biomaterials per a Teràpies Regeneratives [Centres i grups de recerca]
(ES) Innovación en Materiales e Ingeniería Molecular - Biomateriales para Terapias Regenerativas
(EN) Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies
IMEM-BRT
(CA) Institut Barcelona d'Estudis Internacionals [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales
(EN) Barcelona Institute of International Studies
IBEI
(CA) Institut d'Estudis Espacials de Catalunya [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña
(EN) Space Studies Institute of Catalonia
IEEC
(CA) Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(ES) Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa
(EN) Terrassa Institute of Textile Research and Industrial Cooperation
INTEXTER
(CA) Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(ES) Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales
(EN) Institute of Industrial and Control Engineering
IOC
(CA) Institut de Bioenginyeria de Catalunya [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Bioingeniería de Cataluña
(EN) Institute for Bioengineering of Catalonia
IBEC
(CA) Institut de Ciències de l'Educació [Unitats acadèmiques:Altres]
(ES) Instituto de Ciencias de la Educación
(EN) Institute of Education Sciences
ICE
(CA) Institut de Ciències Fotòniques [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca] [Entitats adscrites:Instituts de recerca adscrits]
(ES) Instituto de Ciencias Fotónicas
(EN) Institute of Photonic Sciences
ICFO
(CA) Institut de Geomàtica [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Geomática
(EN) Institute of Geomatics
IG
(CA) institut de recerca adscrit [Termes generals]
(ES) instituto de investigación adscrito
(EN) affiliated research institute
(CA) Institut de Recerca en Energia de Catalunya [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
(EN) Catalonia Institute for Energy Research
IREC
(CA) institut de recerca vinculat [Termes generals]
(ES) instituto de investigación vinculado
(EN) associated research institute
(CA) Institut de Robòtica i Informàtica Industrial [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto de Robótica e Informática Industrial
(EN) Institute of Robotics and Industrial Informatics
IRI
(CA) Institut de Tècniques Energètiques [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(ES) Instituto de Técnicas Energéticas
(EN) Institute of Energy Technologies
INTE
(CA) Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto en Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica
(EN) River Dynamics and Hydrological Engineering Institute
FLUMEN
(CA) Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género
(EN) Interuniversity Women's and Gender Studies Institute
IIEDG