Llistat alfabètic

S'han trobat 54 resultats.

(EN) i2CAT Foundation [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Fundació i2CAT
(ES) Fundación i2CAT
i2CAT
(EN) Iberpotash Chair in Sustainable Mining [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible
(ES) Cátedra Iberpotash en Minería Sostenible
(EN) ICE-IS Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió i Suport ICE-IS
(ES) Unidad de Gestión y Apoyo ICE-IS
(EN) ICT Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea TIC
(ES) Área TIC
(EN) ICT Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
sin. UTGCNTIC
(CA) Unitat Transversal de Gestió Àmbit TIC Campus Nord; UTGCNTIC
(ES) Unidad Transversal de Gestión Ámbito TIC Campus Nord; UTGCNTIC
(EN) ICT Support and Innovation Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Suport TIC i Innovació
(ES) Servicio de Soporte TIC e Innovación
(EN) Igualada School of Engineering [Entitats adscrites:Centres adscrits consorciats]
(CA) Escola d'Enginyeria d'Igualada
(ES) Escuela de Ingeniería de Igualada
EEI
(EN) Image and Video Processing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Processament d'Imatge i Vídeo
(ES) Grupo de Procesado de Imagen y Vídeo
GPI
(EN) Image Processing and Multimedia Technology Centre [Entitats adscrites:Centres adscrits propis]
(CA) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
(ES) Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
CITM
(EN) Impact Biomechanics Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca Aplicada en Biomecànica de l'Impacte
(ES) Grupo de Investigación en Biomecánica del Impacto
GRABI
(EN) IMTech [sigla] [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
sin. Institute of Mathematics of the UPC - BarcelonaTech
(CA) IMTech [sigla]; Institut de Matemàtiques de la UPC - BarcelonaTech
(ES) IMTech [sigla]; Instituto de Matemáticas de la UPC - BarcelonaTech
(EN) Industrial Engineering and Logistics [Centres i grups de recerca]
(CA) Enginyeria d'Organització i Logística Industrial
(ES) Ingeniería de Organización y Logística Industrial
EOLI
(EN) Industrial Equipment Design Centre - Machine Dynamics [Centres i grups de recerca]
sin. CDEI-DM [sigla]
(CA) CDEI-DM [sigla]; Centre de Disseny d'Equips Industrials - Dinàmica de Màquines
(ES) CDEI-DM [sigla]; Centro de Diseño de Equipos Industriales - Dinámica de Máquinas
(EN) Information Modeling and Processing [Centres i grups de recerca]
(CA) Modelització i Processament de la Informació
(ES) Modelización y Procesamiento de la Información
IMP
(EN) Information Security Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Seguretat de la Informació
(ES) Grupo de Seguridad de la Información
ISG
(EN) Information Systems Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Sistemes d'Informació
(ES) Servicio de Sistemas de Información
SSI
Nota (13-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Infrastructure Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
sin. AI [sigla]
(CA) AI [sigla]; Àrea d'infraestructures
(ES) AI [sigla]; Área de Infraestructuras
(EN) Infrastructure Circle-UPC Chair (COPISA, FCC, OHL, Construccions Rubau) [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Cercle d'Infraestructures-UPC (COPISA, FCC, OHL, Construccions Rubau)
(ES) Cátedra Círculo de Infraestructuras-UPC (COPISA, FCC, OHL, Construccions Rubau)
(EN) Infrastructure Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Infraestructures
(ES) Servicio de Infraestructuras
(EN) INHABITING Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) HABITAR Grup de Recerca
(ES) HABITAR Grupo de Investigación
HABITAR