Llistat alfabètic

S'han trobat 11 resultats.

(ES) jefe / jefa [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap
(EN) head
(ES) jefe de administración / jefa de administración [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap d'administració
(EN) head of administration
(ES) jefe de estudios / jefa de estudios [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap d'estudis
(EN) director of studies; head of studies
(ES) jefe de gabinete / jefa de gabinete [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de gabinet
(EN) head of bureau
(ES) jefe de los servicios de gestión y soporte [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap dels serveis de gestió i suport
(EN) head of management and support services
(ES) jefe de negociado / jefa de negociado [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de negociat
(EN) head of office
(ES) jefe de sección /jefa de sección [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de secció
(EN) head of section
(ES) jefe de servicio / jefa de servicio [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de servei
(EN) head of service
(ES) jefe de unidad / jefa de unidad [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap d'unitat
(EN) head of unit
(ES) jefe del Gabinete del Rector / jefa del Gabinete del Rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) cap del Gabinet del Rector
(EN) head of the Rectors Bureau
(ES) Junta Electoral de Universidad [Govern i representació:Altres]
(CA) Junta Electoral d'Universitat
(EN) Electoral Board