Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(EN) Kinematics and Robot Design [Centres i grups de recerca]
(CA) Cinemàtica i Disseny de Robots
(ES) Cinemática y Diseño de Robots
KRD
(EN) Klockner-UPC Chair in Dental Implants and Prostheses [Càtedres:Càtedres dempresa]
sin. CKLO-UPC [sigla]
(CA) Càtedra Klockner-UPC en Implantologia i Pròtesi Dental; CKLO-UPC
(ES) Cátedra Klockner-UPC en Implantología y Prótesis Dental; CKLO-UPC [sigla]
(EN) Knowledge Engineering and Machine Learning Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic
(ES) Grupo de Ingeniería del Conocimiento y Aprendizaje Automático
KEMLg
(EN) Knowledge Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement
(ES) Grupo de Investigación en Ingeniería del Conocimiento
GREC