Llistat alfabètic

S'han trobat 14 resultats.

(CA) Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Algoritmia Relacional, Complejidad y Aprendizaje
(EN) Relational Algorithmics, Complexity and Learnability Laboratory
LARCA
(CA) Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas
(EN) Laboratory of Applied Bioacoustics
LAB
(CA) Laboratori d'Aplicacions Multimèdia i TIC [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Aplicaciones Multimedia y TIC
(EN) Multimedia Applications and ICTs Laboratory
LAM
(CA) Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica
(EN) Acoustic and Mechanical Engineering Laboratory
LEAM
(CA) Laboratori d'Enginyeria Biomecànica [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Ingeniería Biomecánica
(EN) Biomechanical Engineering Lab
BIOMEC
Nota: Anteriorment el grup s'anomenava "Grup d'Enginyeria Biomecànica".
(CA) Laboratori d'Enginyeria Marítima [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Ingeniería Marítima
(EN) Maritime Engineering Laboratory
LIM/UPC
(CA) Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Innovación y Tecnología en la Arquitectura
(EN) Architectural Innovation and Technology Laboratory
LiTA
(CA) Laboratori d'Urbanisme de Barcelona [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Urbanismo de Barcelona
(EN) Barcelona Urbanism Laboratory
LUB
(CA) Laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdics [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Bioinformática y Señales Biomédicas
(EN) Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory
B2SLab
(CA) Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Medición y Modelización de la Sostenibilidad
(EN) Sustainability Measurement and Modelling Laboratory
SUMMLab
(CA) Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(EN) Fluid Power Systems Laboratory
LABSON
(CA) Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials [Centres i grups de recerca]
(ES) Laboratorio para la Innovación Tecnológica de Estructuras y Materiales
(EN) Laboratory for Technological Innovation in Structures and Materials
LITEM
(CA) LoG [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Xarxes Transnacionals de lArt i lArquitectura Moderns: Local-Global
(ES) LoG [sigla]; Redes Transnacionales del Arte y la Arquitectura Modernos: Local-Global
(EN) LoG [sigla]; Transnational Modern Art and Architecture Networks: Local-Global
(CA) Lògica i Programació [Centres i grups de recerca]
(ES) Lógica y Programación
(EN) Logic and Programming
LOGPROG