Llistat alfabètic

S'han trobat 12 resultats.

(EN) laboratory assistant Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) mestre de taller /mestra de taller Escoltar Descarregar
(ES) maestro de taller / maestra de taller
(EN) Laboratory for Technological Innovation in Structures and Materials [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials
(ES) Laboratorio para la Innovación Tecnológica de Estructuras y Materiales
LITEM
(EN) Laboratory of Applied Bioacoustics [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques
(ES) Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas
LAB
(EN) Language and Terminology Service Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Llengües i Terminologia Escoltar Descarregar
(ES) Servicio de Lenguas y Terminología
SLT
(EN) Legal Bureau Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Gabinet Jurídic i Entitats Escoltar Descarregar
(ES) Gabinete Jurídico y Entidades
GJE
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Legal Services Area [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Serveis Jurídics
(ES) Área de Servicios Jurídicos
(EN) Libraries, Publications and Archives Service [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
(ES) Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos
SBPA
(EN) Lifelong Learning Committee Escoltar Descarregar [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió de Formació Permanent Escoltar Descarregar
(ES) Comisión de Formación Permanente
(EN) Light Alloys and Surface Treatment Design Centre [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Disseny d'Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície
(ES) Centro de Diseño de Aleaciones Ligeras y Tratamientos de Superficie
CDAL
(EN) Lightning Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca de Llamps
(ES) Grupo de Investigación de Rayos
LRG
(EN) Linear Control Systems: A Geometric Approach [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes de Control Lineals: Estudi Geomètric
(ES) Sistemas de Control Lineales: Estudio Geométrico
SCL-EG
(EN) Logic and Programming [Centres i grups de recerca]
(CA) Lògica i Programació
(ES) Lógica y Programación
LOGPROG