Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(CA) màster universitari [Termes generals]
(ES) máster universitario
(EN) master's degree
(CA) màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, en l'especialitat de Direcció Estratègica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Dirección Estratégica
(EN) master's degree in Business Administration and Management, specialisation in Strategic Management
(CA) màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, en l'especialitat de Negocis Internacionals [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Negocios Internacionales
(EN) master's degree in Business Administration and Management, specialisation in International Business
(CA) màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Aplicaciones y Gestión de la Ingeniería de Telecomunicación
(EN) master's degree in Applied Telecommunications and Engineering Management
MASTEAM
(CA) màster universitari en Aqüicultura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Acuicultura
(EN) master's degree in Aquaculture
(CA) màster universitari en Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura
(EN) master's degree in Architecture
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016.
(CA) màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
(EN) master's degree in Architecture, Energy and Environment
(CA) màster universitari en Automàtica i Robòtica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Automática y Robótica
(EN) master's degree in Automatic Control and Robotics
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat, en l'especialitat de Cadena de Subministrament (Supply Chain) [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad, en la especialidad de Cadena de Suministro (Supply Chain)
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management, specialisation in Supply Chain Management
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat, en l'especialitat de Transport i Mobilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad, en la especialidad de Transporte y Movilidad
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management, specialisation in Transport and Mobility Management
(CA) màster universitari en Ciberseguretat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciberseguridad
(EN) master's degree in Cybersecurity
Nota: Aquests estudis s'imparteixen des del curs 2020-2021.
(CA) màster universitari en Ciència de Dades [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia de Datos
(EN) master's degree in Data Science
Nota: Nous estudis per al curs 2021-2022.
(CA) màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia e Ingeniería Avanzada de Materiales
(EN) master's degree in Materials Science and Advanced Materials Engineering
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales
(EN) master's degree in Materials Science and Engineering
(CA) màster universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia y Tecnología Aeroespaciales
(EN) master's degree in Aerospace Science and Technology
MAST
(CA) màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad
(EN) master's degree in Sustainability Science and Technology
Nota: Aquest màster substitueix, des del curs acadèmic 2013-2014, el màster universitari en Sostenibilitat.
(CA) màster universitari en Ciència i Tecnologia Quàntiques [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia y Tecnología Cuánticas
(EN) master's degree in Quantum Science and Technology
Nota: Nous estudis per al curs 2021-2022.
(CA) màster universitari en Comunicacions Mòbils [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Comunicaciones Móviles
(EN) master's degree in Wireless Communications
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016, és un màster interuniversitari.
(CA) màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Construcción Avanzada en la Edificación
(EN) masters degree in Advanced Building Construction