Llistat alfabètic

S'han trobat 195 resultats.

(CA) màster universitari [Termes generals]
(ES) máster universitario
(EN) master's degree
(CA) màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, en l'especialitat de Direcció Estratègica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Dirección Estratégica
(EN) master's degree in Business Administration and Management, specialisation in Strategic Management
(CA) màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, en l'especialitat de Negocis Internacionals [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Negocios Internacionales
(EN) master's degree in Business Administration and Management, specialisation in International Business
(CA) màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Aplicaciones y Gestión de la Ingeniería de Telecomunicación
(EN) master's degree in Applied Telecommunications and Engineering Management Escoltar Descarregar
MASTEAM
(CA) màster universitari en Aqüicultura Escoltar Descarregar [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Acuicultura
(EN) master's degree in Aquaculture Escoltar Descarregar
(CA) màster universitari en Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura
(EN) master's degree in Architecture
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016.
(CA) màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
(EN) master's degree in Architecture, Energy and Environment Escoltar Descarregar
(CA) màster universitari en Automàtica i Robòtica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Automática y Robótica
(EN) master's degree in Automatic Control and Robotics Escoltar Descarregar
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat, en l'especialitat de Cadena de Subministrament (Supply Chain) [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad, en la especialidad de Cadena de Suministro (Supply Chain)
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management, specialisation in Supply Chain Management
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat, en l'especialitat de Transport i Mobilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad, en la especialidad de Transporte y Movilidad
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management, specialisation in Transport and Mobility Management
(CA) màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia e Ingeniería Avanzada de Materiales
(EN) master's degree in Materials Science and Advanced Materials Engineering
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia e Ingeniería de Materiales
(EN) master's degree in Materials Science and Engineering
(CA) màster universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia y Tecnología Aeroespaciales
(EN) master's degree in Aerospace Science and Technology Escoltar Descarregar
MAST
(CA) màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad
(EN) master's degree in Sustainability Science and Technology
Nota: Aquest màster substitueix, des del curs acadèmic 2013-2014, el màster universitari en Sostenibilitat.
(CA) màster universitari en Comunicacions Mòbils [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Comunicaciones Móviles
(EN) master's degree in Wireless Communications
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016, és un màster interuniversitari.
(CA) màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Construcción Avanzada en la Edificación
(EN) master’s degree in Advanced Building Construction
(CA) màster universitari en Direcció de Màrqueting, en l'especialitat de Comunicació Estratègica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Dirección de Marketing, en la especialidad de Comunicación Estratégica
(EN) master's degree in Marketing Management, specialisation in Strategic Communication
(CA) màster universitari en Direcció de Màrqueting, en l'especialitat de Direcció Comercial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Dirección de Marketing, en la especialidad de Dirección Comercial
(EN) master's degree in Marketing Management, specialisation in Commercial Management
(CA) màster universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento
(EN) master's degree in Human Resource and Talent Management
Nota: Aquests estudis de màster s'imparteixen al Centre Universitari EAE, un centre docent d'educació superior de titularitat privada adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.