Llistat alfabètic

S'han trobat 183 resultats.

(CA) màster universitari [Termes generals]
(ES) máster universitario
(EN) master's degree
(CA) màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, en l'especialitat de Direcció Estratègica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Dirección Estratégica
(EN) master's degree in Business Administration and Management, specialisation in Strategic Management
(CA) màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, en l'especialitat de Negocis Internacionals [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Administración y Dirección de Empresas, en la especialidad de Negocios Internacionales
(EN) master's degree in Business Administration and Management, specialisation in International Business
(CA) màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Aplicaciones y Gestión de la Ingeniería de Telecomunicación
(EN) master's degree in Applied Telecommunications and Engineering Management Escoltar Descarregar
MASTEAM
(CA) màster universitari en Aqüicultura Escoltar Descarregar [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Acuicultura
(EN) master's degree in Aquaculture Escoltar Descarregar
(CA) màster universitari en Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura
(EN) master's degree in Architecture
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016.
(CA) màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
(EN) master's degree in Architecture, Energy and Environment Escoltar Descarregar
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat d'Arquitectura, Energia i Medi Ambient [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Architecture, Energy and Environment
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat d'Estructures en l'Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Estructuras en la Arquitectura
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Architectural Structures
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat d'Innovació Tecnològica en l'Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Innovación Tecnológica en la Arquitectura
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Technological Innovation in Architecture
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat d'Urbanisme [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Urbanismo
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Urbanism
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat de Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Urban and Architectural Management and Valuation
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat de Projecte Contemporani [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Proyecto Contemporáneo
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Contemporary Design
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat de Projecte, Procés i Programació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Proyecto, Proceso y Programación
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Design, Process and Programming
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat de Restauració i Rehabilitació Arquitectònica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Restauración y Rehabilitación Arquitectónica
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Architectural Restoration and Rehabilitation
MBArch
(CA) màster universitari en Arquitectura-BarcelonaArch, en l'especialitat de Teoria, Història i Cultura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Arquitectura-BarcelonaArch, en la especialidad de Teoría, Historia y Cultura
(EN) master's degree in Architecture – BarcelonaArch, specialisation in Theory, History and Culture
MBArch
(CA) màster universitari en Automàtica i Robòtica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Automática y Robótica
(EN) master's degree in Automatic Control and Robotics Escoltar Descarregar
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat, en l'especialitat de Cadena de Subministrament (Supply Chain) [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad, en la especialidad de Cadena de Suministro (Supply Chain)
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management, specialisation in Supply Chain Management
(CA) màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat, en l'especialitat de Transport i Mobilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Cadena de Suministro, Transporte y Movilidad, en la especialidad de Transporte y Movilidad
(EN) master's degree in Supply Chain, Transport and Mobility Management, specialisation in Transport and Mobility Management