Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(CA) màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Diagnosis y Técnicas de Intervención en la Edificación
(EN) master's degree in Diagnosis and Intervention Techniques in Building Construction
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2020-2021.
(CA) màster universitari en Direcció de Màrqueting, en l'especialitat de Comunicació Estratègica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Dirección de Marketing, en la especialidad de Comunicación Estratégica
(EN) master's degree in Marketing Management, specialisation in Strategic Communication
(CA) màster universitari en Direcció de Màrqueting, en l'especialitat de Direcció Comercial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Dirección de Marketing, en la especialidad de Dirección Comercial
(EN) master's degree in Marketing Management, specialisation in Commercial Management
(CA) màster universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento
(EN) master's degree in Human Resource and Talent Management
Nota: Aquests estudis de màster s'imparteixen al Centre Universitari EAE, un centre docent d'educació superior de titularitat privada adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.
(CA) màster universitari en Disseny d'Interacció i d'Experiència d'Usuari [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Diseño de Interacción y de Experiencia de Usuario
(EN) master's degree in User Interaction and Experience Design
Nota: Màster ofert per al curs 2016-2017.
(CA) màster universitari en Enginyeria Aeronàutica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Aeronáutica
(EN) master's degree in Aeronautical Engineering
Nota: Màster universitari de nova implantació per al curs 2014-2015
(CA) màster universitari en Enginyeria Aeronàutica, en l'especialitat d'Aeroports [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Aeronáutica, en la especialidad de Aeropuertos
(EN) master's degree in Aeronautical Engineering, specialisation in Airports
(CA) màster universitari en Enginyeria Aeronàutica, en l'especialitat d'Espai [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Aeronáutica, en la especialidad de Espacio
(EN) master's degree in Aeronautical Engineering, specialisation in Space
(CA) màster universitari en Enginyeria Aeronàutica, en l'especialitat de Propulsió [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Aeronáutica, en la especialidad de Propulsión
(EN) master's degree in Aeronautical Engineering, specialisation in Propulsion
(CA) màster universitari en Enginyeria Aeronàutica, en l'especialitat de Vehicles Aeroespacials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Aeronáutica, en la especialidad de Vehículos Aeroespaciales
(EN) master's degree in Aeronautical Engineering, specialisation in Aerospace Vehicles
(CA) màster universitari en Enginyeria Agronòmica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) màster universitario en Ingeniería Agronómica
(EN) master's degree in Agronomic Engineering
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria Ambiental [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Ambiental
(EN) master's degree in Environmental Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Biomèdica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Biomédica
(EN) master's degree in Biomedical Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Cartográfica y Geográfica
(EN) master's degree in Cartographic and Geographic Engineering
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria Civil [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Civil
(EN) master's degree in Civil Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria d'Automoció, en l'especialitat de Electromobilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Automoción, en la especialidad de Electromovilidad
(EN) master's degree in Automotive Engineering, specialisation in Electromobility
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria d'Automoció, en l'especialitat de Vehicle Connectat i Conducció [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Automoción, en la especialidad de Vehículo Conectado y Conducción
(EN) master's degree in Automotive Engineering, specialisation in Connected Vehicles and Assisted Driving
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria d'Automoció, en lespecialitat de Motors i Mecànica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Automoción, en la especialidad de Motores y Mecánica
(EN) master's degree in Automotive Engineering, specialisation in Engines and Mechanics
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria d'Edificació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Edificación
(EN) master's degree in Building Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria d'Organització [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Organización
(EN) master's degree in Management Engineering