Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(CA) màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Neuroingeniería y Rehabilitación
(EN) master's degree in Neuroengineering and Rehabilitation
(CA) màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Oceanografía y Gestión del Medio Marino
(EN) master's degree in Oceanography and Marine Management
Nota: Màster interuniversitari UB-UPC.
(CA) màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Optometría y Ciencias de la Visión
(EN) master's degree in Optometry and Vision Sciences
(CA) màster universitari en Paisatgisme [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Paisajismo
(EN) master's degree in Landscape Architecture
(CA) màster universitari en Polímers i Bioplàstics [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Polímeros y Bioplásticos
(EN) bachelor's degree in Polymers and Bioplastics
(CA) màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Investigación en Ingeniería Mecánica
(EN) master's degree in Research on Mechanical Engineering
Nota: Nous estudis per al curs 2021-2022.
(CA) màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Riesgos Laborales
(EN) master's degree in Occupational Health and Safety
(CA) màster universitari en Sistemes i Accionaments Elèctrics [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Sistemas y Accionamientos Eléctricos
(EN) master's degree in Electric Power Systems and Drives
Nota: Nous estudis per al curs 2021-2022.
(CA) màster universitari en Tecnologia a l'Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Tecnología en la Arquitectura
(EN) master's degree in Architectural Technology
(CA) màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Tecnología Papelera y Gráfica
(EN) master's degree in Paper and Graphics Technology
(CA) màster universitari en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación
(EN) master's degree in Technology for Human Development and Cooperation
(CA) màster universitari en Tecnologies Avançades de Telecomunicació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Tecnologías Avanzadas de Telecomunicación
(EN) master's degree in Advanced Telecommunications Technologies
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos, en l'especialitat d'Agrotech [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Tecnologías Facilitadoras para la Industria Alimentaria y de Bioprocesos, en la especialidad de Agrotech
(EN) master's degree in Enabling Technologies for the Food and Bioprocessing Industry, specialisation in Agrotech
KET4FOOD+BIO
(CA) màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos, en l'especialitat de Foodtech [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Tecnologías Facilitadoras para la Industria Alimentaria y de Bioprocesos, en la especialidad de Foodtech
(EN) master's degree in Enabling Technologies for the Food and Bioprocessing Industry, specialisation in Foodtech
KET4FOOD+BIO
(CA) màster universitari en Tecnologies Mecàniques [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Tecnologías Mecánicas
(EN) bachelor's degree in Mechanical Technologies
(CA) màster universitari en Teoria i Història de l'Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Teoría e Historia de la Arquitectura
(EN) master's degree in Theory and History of Architecture
(CA) màster universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura
(EN) master's degree in Theory and Practice of Architectural Design
(CA) màster universitari en Urbanisme [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Urbanismo
(EN) master's degree in Urbanism
(CA) màster universitari en Visió per Ordinador [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Visión por Ordenador
(EN) master's degree in Computer Vision
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Anàlisi de Polítiques Agràries, Alimentàries i Mediambientals [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Análisis de Políticas Agrarias, Alimentarias y Medioambientales
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis
AFEPA