Llistat alfabètic

S'han trobat 216 resultats.

(EN) MA4-ENTEL Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de Matemàtica Aplicada IV i Enginyeria Telemàtica
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de Matemática Aplicada IV e Ingeniería Telemática
(EN) Macromolecular Chemistry [Centres i grups de recerca]
(CA) Química Macromolecular
(ES) Química Macromolecular
(EN) Management and Analysis of Complex Data [Centres i grups de recerca]
(CA) Gestió i Anàlisi de Dades Complexes
(ES) Gestión y Análisis de Datos Complejos
MACDA
(EN) management and support unit [Termes generals]
(CA) unitat transversal de gestió
(ES) unidad transversal de gestión
UTG
(EN) Management Control Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Control de Gestió
(ES) Servicio de Control de Gestión
(EN) Management Support Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Suport a la Gestió
(ES) Servicio de Apoyo a la Gestión
SSG
Nota: "Servei de Suport a la Gestió" és la denominació actual de l'anterior "Servei de Suport a la Gestió Administrativa".
(EN) Management, Pricing and Services in Next Generation Networks [Centres i grups de recerca]
(CA) Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació
(ES) Gestión, Políticas de Precios y Servicios en Redes de Nueva Generación
MAPS
(EN) Manel Xifra Boada Chair of Research and Innovation in Flexible Packaging Production Technology [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la Producció d'Envasos Flexibles
(ES) Cátedra Manel Xifra Boada en Investigación e Innovación en Tecnología de la Producción de Envases Flexibles
Nota: Càtedra d'empresa interuniversitària (UdG i UPC) en conveni amb Comexi Group.
(EN) Manresa Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus de Manresa
(ES) Campus de Manresa
(EN) Manresa Campus Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Manresa
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Manresa
(EN) Manresa School of Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
(ES) Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
EPSEM
(EN) Manresa Technology Centre [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre Tecnològic de Manresa
(ES) Centro Tecnológico de Manresa
(EN) Manresa University Campus Library [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
(ES) Biblioteca del Campus Universitario de Manresa
(EN) Manufacturing and Materials Development Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Desenvolupament en Fabricació i Materials
(ES) Grupo de Desarrollo en Fabricación y Materiales
DEFAM
(EN) Manufacturing Technologies Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació
(ES) Grupo de Investigación en Tecnologías de Fabricación
TECNOFAB
(EN) Maritime Engineering Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Enginyeria Marítima
(ES) Laboratorio de Ingeniería Marítima
LIM/UPC
(EN) Maritime Transport and Port Logistics Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Transport Marítim i Logística Portuària
(ES) Grupo de Investigación en Transporte Marítimo y Logística Portuaria
TRANSMAR
(EN) master's degree [Termes generals]
(CA) màster universitari
(ES) máster universitario
(EN) master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica
(ES) máster universitario en Matemática Avanzada e Ingeniería Matemática
MAMME
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona
MBArch
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016.