Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(CA) Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l'Energia [Centres i grups de recerca]
(ES) Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía
(EN) Nanoengineering of Materials Applied to Energy
NEMEN
(CA) NetIT Lab [Centres i grups de recerca]
(ES) NetIT Lab
(EN) NetIT Lab
NetIT
(CA) Nexus [Espais i edificis de la UPC]
sin. edifici NX
(ES) edificio NX
(EN) Nexus; NX building
(CA) Nuclear Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(ES) Nuclear Engineering Research Group
(EN) Nuclear Engineering Research Group
NERG
Nota: el grup prefereix que només s'usi la denominació en anglès.