Llistat alfabètic

S'han trobat 17 resultats.

(EN) Nanoengineering of Materials Applied to Energy [Centres i grups de recerca]
(CA) Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l'Energia
(ES) Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía
NEMEN
(EN) Natural Language Processing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Processament del Llenguatge Natural
(ES) Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural
GPLN
(EN) Nautical Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus de Nàutica
(ES) Campus de Náutica
(EN) Nautical Studies Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Náutica
(EN) NetIT Lab [Centres i grups de recerca]
(CA) NetIT Lab
(ES) NetIT Lab
NetIT
(EN) Network and Transport Infrastructure Engineering [Centres i grups de recerca]
(CA) Enginyeria de les Xarxes i les Infraestructures de Transport
(ES) Ingeniería de las Redes y las Infraestructuras de Transporte
EXIT
(EN) Nexus [Espais i edificis de la UPC]
sin. NX building
(CA) edifici NX; Nexus
(ES) edificio NX
(EN) Non-Linear Dynamic Properties of Photonic, Electrical and Biological Materials and Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Propietats Dinàmiques i no Lineals de Materials i Sistemes Fotònics, Elèctrics i Biològics
(ES) Propiedades Dinámicas y no Lineales de Materiales y Sistemas Fotónicos, Eléctricos y Biológicos
(EN) Nonlinear Dynamics, Nonlinear Optics and Lasers [Centres i grups de recerca]
(CA) Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i Làsers
(ES) Dinámica no lineal, Óptica no Lineal y Láseres
DONLL
(EN) North Campus Management Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats de Coordinació de Campus]
(CA) Unitat de Gestió del Campus Nord
(ES) Unidad de Gestión del Campus Nord
Nota: Anteriorment aquesta unitat es denominava "Coordinació del Campus Nord".
(EN) North Diagonal Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus Diagonal Nord
(ES) Campus Diagonal Nord
(EN) North Diagonal Campus Health Surveillance and Promotion Centre [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Centre de Vigilància i Promoció de la Salut del Campus Diagonal Nord
(ES) Centro de Vigilancia y Promoción de la Salud del Campus Diagonal Nord
(EN) Nuclear Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Nuclear Engineering Research Group
(ES) Nuclear Engineering Research Group
NERG
Nota: el grup prefereix que només s'usi la denominació en anglès.
(EN) Number Theory Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Teoria de Nombres
(ES) Grupo de Investigación en Teoría de Números
(EN) Numerical Analysis and Scientific Computation [Centres i grups de recerca]
(CA) Anàlisi Numèrica i Computació Científica
(ES) Análisis Numérico y Computación Científica
ANiComp
(EN) Numerical Methods for Applied Sciences and Engineering [Centres i grups de recerca]
(CA) Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria
(ES) Métodos Numéricos en Ciencias Aplicadas e Ingeniería
LACÀN
(EN) NX building [Espais i edificis de la UPC]
sin. Nexus
(CA) edifici NX; Nexus
(ES) edificio NX