Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(CA) Oficina de Patents i Llicències [Altres]
(ES) Oficina de Patentes y Licencias
(EN) Patents and Licences Office
OPL
(CA) Oficina per a l'Administració Electrònica Escoltar Descarregar [Altres]
(ES) Oficina para la Administración Electrónica
(EN) Electronic Administration Office Escoltar Descarregar
OAE
(CA) Organització de la Producció i de l'Empresa: Aspectes Tècnics, Jurídics i Econòmics en Producció [Centres i grups de recerca]
(ES) Organización de la Producción y de la Empresa: Aspectos Técnicos, Jurídicos y Económicos en Producción
(EN) Production and Business Management: Technical, Legal and Economic Aspects of Production
OPE-PROTHIUS
(CA) òrgans de govern [Termes generals]
(ES) órganos de gobierno
(EN) governing bodies