Llistat alfabètic

S'han trobat 54 resultats.

(CA) Sala Àgora [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Sala Àgora
(CA) Sala del Llac [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Sala del Llac
(EN) Sala del Llac
(CA) Saleta [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Saleta
(EN) Saleta
Nota: Sala de reunions ubicada al Rectorat.
(CA) secretari / secretària [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario / secretaria
(EN) secretary
(CA) secretari acadèmic / secretària acadèmica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario académico / secretaria académica
(EN) academic secretary
(CA) secretari general / secretària general [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general secretary
(CA) secretari general /secretària general [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general secretary
(CA) Secretaria General [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Secretaría General
(EN) Office of the General Secretary
(CA) Sensors Intel·ligents Integrats i Tecnologies per a la Salut [Centres i grups de recerca]
(ES) Sensores Inteligentes Integrados y Tecnologías para la Salud
(EN) Integrated Smart Sensors and Health Technologies
ISSET
(CA) Servei d'Economia [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Economía
(EN) Accounts and Finance Service
SE
(CA) Servei d'Esports [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Deportes
(EN) Sports Service
(CA) Servei d'Informació d'RDI [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Información de IDI
(EN) R&D Information Service
SIRDI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Servei d'Infraestructures [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Infraestructuras
(EN) Infrastructure Service
(CA) Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos
(EN) Libraries, Publications and Archives Service
SBPA
(CA) Servei de Comunicació [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Comunicación
(EN) Communication Service
SC
(CA) Servei de Contractació Administrativa i Compres [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Contratación Administrativa y Compras
SCAC
(CA) Servei de Control de Gestió [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Control de Gestión
(EN) Management Control Service
(CA) Servei de Desenvolupament Organitzatiu [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Desarrollo Organizativo
(EN) Organisational Development Service
SDO
(CA) Servei de Desenvolupament Professional [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Desarrollo Profesional
(EN) Professional Development Service
SDP
(CA) Servei de Gestió Acadèmica [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Gestión Académica
(EN) Academic Management Service
SGA