Llistat alfabètic

S'han trobat 46 resultats.

(CA) Sala Àgora [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Sala Àgora
(CA) Sala del Llac [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Sala del Llac
(EN) Sala del Llac
(CA) Saleta [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Saleta
(EN) Saleta
Nota: Sala de reunions ubicada al Rectorat.
(CA) secretari / secretària Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario / secretaria
(EN) secretary Escoltar Descarregar
(CA) secretari acadèmic / secretària acadèmica Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario académico / secretaria académica
(EN) academic secretary Escoltar Descarregar
(CA) secretari general / secretària general Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general secretary Escoltar Descarregar
(CA) secretari general /secretària general Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general secretary Escoltar Descarregar
(CA) Secretaria General Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Secretaría General
(EN) Office of the General Secretary Escoltar Descarregar
(CA) Sensors Intel·ligents Integrats i Tecnologies per a la Salut [Centres i grups de recerca]
(ES) Sensores Inteligentes Integrados y Tecnologías para la Salud
(EN) Integrated Smart Sensors and Health Technologies
ISSET
(CA) Servei d'Economia Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Economía
(EN) Accounts and Finance Service Escoltar Descarregar
SE
(CA) Servei d'Esports [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Deportes
(EN) Sports Service
(CA) Servei d'Informació d'RDI [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Información de IDI
(EN) R&D Information Service
SIRDI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Servei d'Infraestructures [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Infraestructuras
(EN) Infrastructure Service
(CA) Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos
(EN) Libraries, Publications and Archives Service
SBPA
(CA) Servei de Comunicació [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Comunicación
(EN) Communication Service
SC
(CA) Servei de Control de Gestió [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Control de Gestión
(EN) Management Control Service
(CA) Servei de Desenvolupament Organitzatiu Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Desarrollo Organizativo
(EN) Organisational Development Service Escoltar Descarregar
SDO
(CA) Servei de Desenvolupament Professional [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Desarrollo Profesional
(EN) Professional Development Service
SDP
(CA) Servei de Gestió Acadèmica Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Gestión Académica
(EN) Academic Management Service Escoltar Descarregar
SGA
(CA) Servei de Gestió de la Innovació [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Gestión de la Innovación
(EN) Innovation Management Service
SGI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.