Llistat alfabètic

S'han trobat 61 resultats.

(CA) SAiP [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. Servei d'Accés i Provisió
(ES) SAiP; Servicio de Acceso y Provisión
(EN) Access and Provision Service; SAiP
(CA) Sala Àgora [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Sala Àgora
(CA) Sala del Llac [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Sala del Llac
(EN) Sala del Llac
(CA) Saleta [Espais i edificis de la UPC]
(ES) Saleta
(EN) Saleta
Nota: Sala de reunions ubicada al Rectorat.
(CA) SDDSTIC [sigla] [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC
(ES) SDDSTIC [sigla]; Servicio de Diseño y Desarrollo de Soluciones TIC
(EN) Design and Development of ICT Solutions Service; SDDSTIC [sigla]
(CA) secretari / secretària [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario / secretaria
(EN) secretary
(CA) secretari acadèmic / secretària acadèmica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario académico / secretaria académica
(EN) academic secretary
(CA) secretari general / secretària general [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general secretary
(CA) secretari general /secretària general [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general secretary
(CA) Secretaria General [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Secretaría General
(EN) Office of the General Secretary
(CA) Sensors Intel·ligents Integrats i Tecnologies per a la Salut [Centres i grups de recerca]
(ES) Sensores Inteligentes Integrados y Tecnologías para la Salud
(EN) Integrated Smart Sensors and Health Technologies
ISSET
(CA) Servei d'Accés i Provisió [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. SAiP
(ES) SAiP; Servicio de Acceso y Provisión
(EN) Access and Provision Service; SAiP
(CA) Servei d'Economia [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Economía
(EN) Accounts and Finance Service
SE
(CA) Servei d'Esports [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Deportes
(EN) Sports Service
(CA) Servei d'Informació d'RDI [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Información de IDI
(EN) R&D Information Service
SIRDI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Servei d'Infraestructures [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Infraestructuras
(EN) Infrastructure Service
(CA) Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos
(EN) Libraries, Publications and Archives Service
SBPA
(CA) Servei de Comunicació [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Comunicación
(EN) Communication Service
SC
(CA) Servei de Contractació Administrativa i Compres [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Contratación Administrativa y Compras
(EN) Administrative Procurement and Purchasing Service
SCAC
(CA) Servei de Control de Gestió [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Control de Gestión
(EN) Management Control Service