Llistat alfabètic

S'han trobat 59 resultats.

(EN) SAiP [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. Access and Provision Service
(CA) SAiP; Servei d'Accés i Provisió
(ES) SAiP; Servicio de Acceso y Provisión
(EN) Sala del Llac [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Sala del Llac
(ES) Sala del Llac
(EN) Saleta [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Saleta
(ES) Saleta
Nota: Sala de reunions ubicada al Rectorat.
(EN) Sant Cugat del Vallès Architecture Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
UTGASC
(EN) Sant Cugat del Vallès Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus de Sant Cugat del Vallès
(ES) Campus de Sant Cugat del Vallès
(EN) school [Termes generals] [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) centre docent
(ES) centro docente
(EN) school director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director de centre / directora de centre
(ES) director de centro / directora de centro
(EN) School of Mathematics and Statistics [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat de Matemàtiques i Estadística
(ES) Facultad de Matemáticas y Estadística
FME
(EN) Science and Engineering Education Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Educació de les Ciències i l'Enginyeria
(ES) Grupo de Investigación en Educación de las Ciencias y la Ingeniería
BCN-SEER
(EN) SDDSTIC [sigla] [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. Design and Development of ICT Solutions Service
(CA) SDDSTIC [sigla]; Servei de Disseny i Desenvolupament de Solucions TIC
(ES) SDDSTIC [sigla]; Servicio de Diseño y Desarrollo de Soluciones TIC
(EN) SEAT-UPC Chair in Strategies for Excellence in Innovation and Sustainable Mobility in the Automotive Industry [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra SEAT-UPC d'Estratègia de l'Excel·lència en Innovació i Mobilitat Sostenible en Automoció
(ES) Cátedra SEAT-UPC de Estrategia de la Excelencia en Innovación y Movilidad Sostenible en Automoción
(EN) secretary [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) secretari / secretària
(ES) secretario / secretaria
(EN) Sensor Systems Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Sistemes Sensors
(ES) Grupo de Sistemas Sensores
GSS
(EN) Separation Processes and Industrial Waste Treatment Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Processos de Separació i Tractament de Residus Industrials
(ES) Grupo de Procesos de Separación y Tratamiento de Residuos Industriales
SETRI
(EN) Service and Industrial Robotics [Centres i grups de recerca]
(CA) Robòtica Industrial i de Serveis
(ES) Robótica Industrial y de Servicios
SIR
(EN) Service and Industrial Robotics - Operation, Production and Enterprise [Centres i grups de recerca]
sin. SIR-OPE [sigla]
(CA) Robòtica Industrial i de Serveis - Organització de la Producció i d'Empresa; SIR-OPÊ [sigla]
(ES) Robótica Industria y de Servicios - Organización de la Producción y de Empresa; SIR-OPE
Nota: El grup prefereix utilitzar sempre la denominació en anglès.
(EN) Service Inspection and Internal Control [Altres]
sin. ISCI [sigla]
(CA) Inspecció de Serveis i Control Intern; ISCI [sigla]
(ES) Inspección de Servicios y Control Interno; ISCI [sigla]
(EN) Services for Ubiquitous, Social and Humanistic Information Technologies and Open Source [Centres i grups de recerca]
(CA) Serveis per a Tecnologies d'Informació Ubiqües, Socials i Humanístiques, i per a Software Lliure
(ES) Servicios para Tecnologías de Información Ubicuas, Sociales e Humanísticas, y para Software Libre
SUSHITOS
(EN) Signal Processing and Communications [Centres i grups de recerca]
(CA) Processament del Senyal i Comunicacions
(ES) Procesamiento de la Señal y Comunicaciones
SPCOM
(EN) SIR-OPE [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Service and Industrial Robotics - Operation, Production and Enterprise
(CA) Robòtica Industrial i de Serveis - Organització de la Producció i d'Empresa; SIR-OPÊ [sigla]
(ES) Robótica Industria y de Servicios - Organización de la Producción y de Empresa; SIR-OPE
Nota: El grup prefereix utilitzar sempre la denominació en anglès.