Llistat alfabètic

S'han trobat 53 resultats.

(EN) Sala del Llac [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Sala del Llac
(ES) Sala del Llac
(EN) Saleta [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Saleta
(ES) Saleta
Nota: Sala de reunions ubicada al Rectorat.
(EN) Sant Cugat del Vallès Architecture Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
UTGASC
(EN) school [Termes generals] [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) centre docent
(ES) centro docente
(EN) school director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director de centre / directora de centre
(ES) director de centro / directora de centro
(EN) School of Mathematics and Statistics [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat de Matemàtiques i Estadística
(ES) Facultad de Matemáticas y Estadística
FME
(EN) Science and Engineering Education Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Educació de les Ciències i l'Enginyeria
(ES) Grupo de Investigación en Educación de las Ciencias y la Ingeniería
BCN-SEER
(EN) SEAT-UPC Chair in Strategies for Excellence in Innovation and Sustainable Mobility in the Automotive Industry [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra SEAT-UPC d'Estratègia de l'Excel·lència en Innovació i Mobilitat Sostenible en Automoció
(ES) Cátedra SEAT-UPC de Estrategia de la Excelencia en Innovación y Movilidad Sostenible en Automoción
(EN) secretary [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) secretari / secretària
(ES) secretario / secretaria
(EN) Sensor Systems Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Sistemes Sensors
(ES) Grupo de Sistemas Sensores
GSS
(EN) Separation Processes and Industrial Waste Treatment Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Processos de Separació i Tractament de Residus Industrials
(ES) Grupo de Procesos de Separación y Tratamiento de Residuos Industriales
SETRI
(EN) Service and Industrial Robotics [Centres i grups de recerca]
(CA) Robòtica Industrial i de Serveis
(ES) Robótica Industrial y de Servicios
SIR
(EN) Service and Industrial Robotics - Operation, Production and Enterprise [Centres i grups de recerca]
sin. SIR-OPE [sigla]
(CA) Robòtica Industrial i de Serveis - Organització de la Producció i d'Empresa; SIR-OPÊ [sigla]
(ES) Robótica Industria y de Servicios - Organización de la Producción y de Empresa; SIR-OPE
Nota: El grup prefereix utilitzar sempre la denominació en anglès.
(EN) Services for Ubiquitous, Social and Humanistic Information Technologies and Open Source [Centres i grups de recerca]
(CA) Serveis per a Tecnologies d'Informació Ubiqües, Socials i Humanístiques, i per a Software Lliure
(ES) Servicios para Tecnologías de Información Ubicuas, Sociales e Humanísticas, y para Software Libre
SUSHITOS
(EN) Signal Processing and Communications [Centres i grups de recerca]
(CA) Processament del Senyal i Comunicacions
(ES) Procesamiento de la Señal y Comunicaciones
SPCOM
(EN) SIR-OPE [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Service and Industrial Robotics - Operation, Production and Enterprise
(CA) Robòtica Industrial i de Serveis - Organització de la Producció i d'Empresa; SIR-OPÊ [sigla]
(ES) Robótica Industria y de Servicios - Organización de la Producción y de Empresa; SIR-OPE
Nota: El grup prefereix utilitzar sempre la denominació en anglès.
(EN) Smart Services for Information Systems and Communication Networks [Centres i grups de recerca]
(CA) Serveis Intel·ligents per a Sistemes d'Informació i Xarxes de Comunicació
(ES) Servicios Inteligentes para Sistemas de Información y Redes de Comunicación
SISCOM
(EN) Smart Sustainable Resources [Centres i grups de recerca]
(CA) Smart Sustainable Resources
(ES) Smart Sustainable Resources
SSR-UPC
(EN) SOC-STEM [Centres i grups de recerca]
sin. Social Impact of STEM Disciplines
(CA) Impacte Social de les STEM; SOC-STEM
(ES) Impacto Social de las STEM; SOC-STEM
(EN) Social Impact of STEM Disciplines [Centres i grups de recerca]
sin. SOC-STEM
(CA) Impacte Social de les STEM; SOC-STEM
(ES) Impacto Social de las STEM; SOC-STEM