Llistat alfabètic

S'han trobat 32 resultats.

(EN) teaching and research staff [Comunitat UPC]
(CA) personal docent i investigador
(ES) personal docente e investigador
PDI
(EN) Teaching and Research Staff Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Personal Docent i Investigador
(ES) Área de Personal Docente e Investigador
APDI
(EN) Teaching and Research Staff Recruitment and Assessment Committee [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió de Selecció i d'Avaluació del Personal Docent i Investigador
(ES) Comisión de Selección y de Evaluación del Personal Docente e Investigador
CSAPDIU
(EN) Teaching and Research Staff Service [Denominació no vigent]
(CA) Servei de PDI
(ES) Servicio de PDI
SPDI
Nota: Actualment aquest servei s'anomena Servei de Personal (SP)
(EN) Teaching and Students Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Docència i Estudiantat
(ES) Comisión de Docencia y Estudiantado
(EN) technical director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director tècnic / directora tècnica
(ES) director técnico / directora técnica
(EN) Technical Research Centre for Dependency Care and Autonomous Living [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Estudis Tecnològics per a l'Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma
(ES) Centro de Estudios Tecnológicos para la Atención a la Dependencia y la Vida Autónoma
CETpD
(EN) Technological Development Centre for Remote Acquisition and Data Processing Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
(ES) Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la Información
SARTI
(EN) TechTalent [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. TechTalent Research Group
(CA) TechTalent [sigla]; TechTalent Research Group
(ES) TechTalent [sigla]; TechTalent Research Group
Nota: Subgrup de recerca UPC.
(EN) TechTalent Research Group [Centres i grups de recerca]
sin. TechTalent [sigla]
(CA) TechTalent [sigla]; TechTalent Research Group
(ES) TechTalent [sigla]; TechTalent Research Group
Nota: Subgrup de recerca UPC.
(EN) Telecommunications Technology Centre of Catalonia [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
(ES) Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña
CTTC
(EN) Telefónica-UPC Chair on the Evolution and Future Trends of the Information Society [Càtedres:Càtedres dempresa]
sin. CTEL-UPC [sigla]
(CA) Càtedra Telefónica-UPC d'Anàlisi de l'Evolució i les Tendències Futures de la Societat de la Informació; CTEL-UPC [sigla]
(ES) Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y las Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información; CTEL-UPC [sigla]
(EN) Terrassa Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus de Terrassa
(ES) Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Common Services Management Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa
(ES) Unidad de Gestión de los Servicios Comunes del Campus Terrassa
: Denominació no vigent. Vegeu "Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa".
(EN) Terrassa Campus Health Surveillance and Promotion Centre [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Centre de Vigilància i Promoció de la Salut del Campus de Terrassa
(ES) Centro de Vigilancia y Promoción de la Salud del Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Library [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Biblioteca del Campus de Terrassa
(ES) Biblioteca del Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Management Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats de Coordinació de Campus]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Terrassa
Nota: Acord núm.216/2015 del Consell de Govern.
(EN) Terrassa Industrial Electronics Group-Power [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Electrònica Industrial de Terrassa-Potència
(ES) Grupo de Electrónica Industrial de Terrassa-Potencia
TIEG-P
(EN) Terrassa Institute of Textile Research and Industrial Cooperation [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
(ES) Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa
INTEXTER
(EN) Terrassa School of Engineering [Denominació no vigent]
(CA) Escola d'Enginyeria de Terrassa
(ES) Escuela de Ingeniería de Terrassa
EET
Nota: Aquesta escola s'ha fusionat amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i actualment es denomina Escola Superior dEnginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.