Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(EN) teaching and research staff [Comunitat UPC]
(CA) personal docent i investigador
(ES) personal docente e investigador
PDI
(EN) Teaching and Research Staff Recruitment and Assessment Committee Escoltar Descarregar [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió de Selecció i d'Avaluació del Personal Docent i Investigador Escoltar Descarregar
(ES) Comisión de Selección y de Evaluación del Personal Docente e Investigador
CSAPDIU
(EN) Teaching and Students Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Docència i Estudiantat
(ES) Comisión de Docencia y Estudiantado
(EN) technical director Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director tècnic / directora tècnica Escoltar Descarregar
(ES) director técnico / directora técnica
(EN) Technical Research Centre for Dependency Care and Autonomous Living [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Estudis Tecnològics per a l'Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma
(ES) Centro de Estudios Tecnológicos para la Atención a la Dependencia y la Vida Autónoma
CETpD
(EN) Technological Development Centre for Remote Acquisition and Data Processing Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
(ES) Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la Información
SARTI
(EN) Telecommunications Technology Centre of Catalonia [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
(ES) Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña
CTTC
(EN) Telefónica-UPC Chair on the Evolution and Future Trends of the Information Society [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra Telefónica-UPC d'Anàlisi de l'Evolució i les Tendències Futures de la Societat de la Informació
(ES) Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y las Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información
(EN) Terrassa Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus de Terrassa
(ES) Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Common Services Management Unit [Unitats d’administració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa
(ES) Unidad de Gestión de los Servicios Comunes del Campus Terrassa
(EN) Terrassa Campus Health Surveillance and Promotion Centre [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Centre de Vigilància i Promoció de la Salut del Campus de Terrassa
(ES) Centro de Vigilancia y Promoción de la Salud del Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Library [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Biblioteca del Campus de Terrassa
(ES) Biblioteca del Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Management Unit [Unitats d’administració i serveis:Unitats de Coordinació de Campus]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Terrassa
Nota: Acord núm.216/2015 del Consell de Govern.
(EN) Terrassa Industrial Electronics Group-Power [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Electrònica Industrial de Terrassa-Potència
(ES) Grupo de Electrónica Industrial de Terrassa-Potencia
TIEG-P
(EN) Terrassa Institute of Textile Research and Industrial Cooperation Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa Escoltar Descarregar
(ES) Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa
INTEXTER
(EN) Terrassa School of Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola d'Enginyeria de Terrassa Escoltar Descarregar
(ES) Escuela de Ingeniería de Terrassa
EET
Nota: Aquesta escola s'ha fusionat amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa i actualment es denomina Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
(EN) Terrassa School of Industrial and Aeronautical Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa Escoltar Descarregar
(ES) Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa
ETSEIAT
Nota: Aquesta escola s'ha fusionat amb l'Escola d'Enginyera de Terrassa i actualment es denomina Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa.
(EN) Terrassa School of Industrial, Aerospace and Audiovisual Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ES) Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
ESEIAAT
Nota: Aquesta escola és el resultat de la fusió de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), segons l'Acord de govern 124/2015.
(EN) Terrassa School of Optics and Optometry [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
(ES) Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
FOOT
Nota: El DOGC núm. 5952 - 30/08/2011 inclou l'ORDRE ECO/203/2011, de 2 d'agost, per la qual s'autoritza el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, que passa a denominar-se 'Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa'.
(EN) Textile Technology Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil
(ES) Grupo de Investigación en Tecnología Textil
TECTEX