Llistat alfabètic

S'han trobat 33 resultats.

(CA) unitat acadèmica [Termes generals]
(ES) unidad académica
(EN) academic unit
(CA) unitat d'administració i serveis [Termes generals]
(ES) unidad de administración y servicios
(EN) administrative and service unit
(CA) Unitat de Gestió del Campus Nord [Unitats dadministració i serveis:Unitats de Coordinació de Campus]
(ES) Unidad de Gestión del Campus Nord
(EN) North Campus Management Unit
Nota: Anteriorment aquesta unitat es denominava "Coordinació del Campus Nord".
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de CS i ESSI [Denominació no vigent]
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de CS y ESSI
(EN) CS-ESSI Management and Support Unit
Nota: Actualment, aquesta UTG s'ha incorporat a la UTGCNTIC.
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de Matemàtica Aplicada IV i Enginyeria Telemàtica [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de Matemática Aplicada IV e Ingeniería Telemática
(EN) MA4-ENTEL Management and Support Unit
(CA) Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad de Gestión de los Servicios Comunes del Campus Terrassa
(EN) Terrassa Campus Common Services Management Unit
: Denominació no vigent. Vegeu "Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa".
(CA) Unitat de Gestió i Suport ICE-IS [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad de Gestión y Apoyo ICE-IS
(EN) ICE-IS Management and Support Unit
(CA) Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. USSED [sigla]
(ES) Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela de Doctorado; USSED [sigla]
(EN) Doctoral School Support Services Unit; USSED [sigla]
(CA) Unitat de Serveis de Suport a l'ICE [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(ES) Unidad de Servicios de Apoyo al ICE
(EN) Doctoral School Support Services Unit
sigla USSICE
(CA) unitat transversal de gestió [Termes generals]
(ES) unidad transversal de gestión
(EN) management and support unit
UTG
(CA) Unitat Transversal de Gestió Àmbit TIC Campus Nord [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
sin. UTGCNTIC
(ES) Unidad Transversal de Gestión Ámbito TIC Campus Nord; UTGCNTIC
(EN) ICT Management and Support Unit; UTGCNTIC
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
(EN) Sant Cugat del Vallès Architecture Management and Support Unit
UTGASC
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Òptica i Optometria [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Óptica y Optometría
(EN) Optics and Optometry Management and Support Unit
UTGAOO
Nota:Acord núm.216/2015 del Consell de Govern.
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Caminos
(EN) Civil Engineering Management and Support Unit
UTGAC
Nota: Acord núm. 15/2015 del Consell de Govern.
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
sin. UTG de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Arquitectura de Barcelona; UTG del Ámbito de la Arquitectura de Barcelona
(EN) Barcelona Architecture Management and Support Unit
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Edificació de Barcelona [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Edificación de Barcelona
(EN) Barcelona Building Construction Management and Support Unit
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
sin. UTG de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Ingeniería Industrial de Barcelona; UTG del Ámbito de la Ingeniería Industrial de Barcelona
(EN) Barcelona Industrial Engineering Management and Support Unit
Nota: Acord núm. 173/2013 del Consell de Govern.
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Matemáticas
(EN) Mathematics Management and Support Unit
Nota: Extret de l'Acord núm.184/2016 del Consell de Govern.
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Náutica
(EN) Nautical Studies Management and Support Unit
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Manresa [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Manresa
(EN) Manresa Campus Management and Support Unit