Llistat alfabètic

S'han trobat 33 resultats.

(ES) unidad transversal de gestión [Termes generals]
(CA) unitat transversal de gestió
(EN) management and support unit
UTG
(ES) unidad académica [Termes generals]
(CA) unitat acadèmica
(EN) academic unit
(ES) unidad de administración y servicios [Termes generals]
(CA) unitat d'administració i serveis
(EN) administrative and service unit
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de CS y ESSI [Denominació no vigent]
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de CS i ESSI
(EN) CS-ESSI Management and Support Unit
Nota: Actualment, aquesta UTG s'ha incorporat a la UTGCNTIC.
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de Matemática Aplicada IV e Ingeniería Telemática [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de Matemàtica Aplicada IV i Enginyeria Telemàtica
(EN) MA4-ENTEL Management and Support Unit
(ES) Unidad de Gestión de los Servicios Comunes del Campus Terrassa [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió dels Serveis Comuns del Campus de Terrassa
(EN) Terrassa Campus Common Services Management Unit
: Denominació no vigent. Vegeu "Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa".
(ES) Unidad de Gestión del Campus Nord [Unitats dadministració i serveis:Unitats de Coordinació de Campus]
(CA) Unitat de Gestió del Campus Nord
(EN) North Campus Management Unit
Nota: Anteriorment aquesta unitat es denominava "Coordinació del Campus Nord".
(ES) Unidad de Gestión y Apoyo ICE-IS [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió i Suport ICE-IS
(EN) ICE-IS Management and Support Unit
(ES) Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela de Doctorado [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
sin. USSED [sigla]
(CA) Unitat de Serveis de Suport a l'Escola de Doctorat; USSED [sigla]
(EN) Doctoral School Support Services Unit; USSED [sigla]
(ES) Unidad de Servicios de Apoyo al ICE [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Unitat de Serveis de Suport a l'ICE
(EN) Doctoral School Support Services Unit
sigla USSICE
(ES) Unidad Transversal de Gestión Ámbito TIC Campus Nord [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
sin. UTGCNTIC
(CA) Unitat Transversal de Gestió Àmbit TIC Campus Nord; UTGCNTIC
(EN) ICT Management and Support Unit; UTGCNTIC
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Arquitectura de Sant Cugat del Vallès [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Arquitectura de Sant Cugat del Vallès
(EN) Sant Cugat del Vallès Architecture Management and Support Unit
UTGASC
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Caminos [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins
(EN) Civil Engineering Management and Support Unit
UTGAC
Nota: Acord núm. 15/2015 del Consell de Govern.
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Arquitectura de Barcelona [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
sin. UTG del Ámbito de la Arquitectura de Barcelona
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona; UTG de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona
(EN) Barcelona Architecture Management and Support Unit
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Edificación de Barcelona [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Edificació de Barcelona
(EN) Barcelona Building Construction Management and Support Unit
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de la Ingeniería Industrial de Barcelona [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
sin. UTG del Ámbito de la Ingeniería Industrial de Barcelona
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona; UTG de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona
(EN) Barcelona Industrial Engineering Management and Support Unit
Nota: Acord núm. 173/2013 del Consell de Govern.
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Matemáticas [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques
(EN) Mathematics Management and Support Unit
Nota: Extret de l'Acord núm.184/2016 del Consell de Govern.
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Náutica [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Nàutica
(EN) Nautical Studies Management and Support Unit
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Óptica y Optometría [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Òptica i Optometria
(EN) Optics and Optometry Management and Support Unit
UTGAOO
Nota:Acord núm.216/2015 del Consell de Govern.
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Manresa [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Manresa
(EN) Manresa Campus Management and Support Unit