Llistat alfabètic

S'han trobat 29 resultats.

(EN) UNESCO chair [Termes generals] [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) càtedra UNESCO
(ES) cátedra UNESCO
(EN) UNESCO Chair of Higher Education Management [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO de Direcció Universitària
(ES) Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria
CUDU
(EN) UNESCO Chair of Numerical Methods in Engineering [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(ES) Cátedra UNESCO de Métodos Numéricos en Ingeniería
(EN) UNESCO Chair of Technology and Culture [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO en Tècnica i Cultura
(ES) Cátedra UNESCO en Técnica y Cultura
(EN) UNESCO Chair of Visual Health and Development [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament
(ES) Cátedra UNESCO en Salud Visual y Desarrollo
(EN) UNESCO Sustainability Chair [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
(ES) Cátedra UNESCO de Sostenibilidad
(EN) Universitat Politècnica de Catalunya [Termes generals]
(CA) Universitat Politècnica de Catalunya
(ES) Universitat Politècnica de Catalunya
UPC
Nota: Per decisió del Consell de Govern de la UPC, i tal com es recull explícitament en el Manual d'imatge corporativa de la UPC, "el nom de la Universitat és, a tots els efectes i per a totes les llengües, el d'Universitat Politècnica de Catalunya".
(EN) Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech [Termes generals]
(CA) Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
(ES) Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
Nota: L'ús d'aquesta denominació està regulada per l'acord núm. 181/2014 del Consell de Govern.
1. Denominació BarcelonaTech a la marca gràfica corporativa:
El descriptor BarcelonaTech ha danar sempre vinculat a la marca gràfica corporativa de la UPC i, per tant, és incorrecta la versió de la marca sense aquest descriptor.
2. Denominació BarcelonaTech als escrits i/o documents:
En tots aquells continguts escrits on calgui citar la Universitat no és necessari acompanyar la denominació oficial del descriptor BarcelonaTech.
3.Es podrà utilitzar la denominació en comunicacions de projecció internacional en les quals es desitgi vincular la universitat a la marca Barcelona. En aquests casos serà necessari separar la denominació oficial de la universitat i el descriptor amb un guionet.
(EN) University Management Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Direcció Universitària
(ES) Grupo de Investigación en Dirección Universitaria
CUDU
(EN) university research institute [Termes generals]
(CA) institut universitari de recerca
(ES) instituto universitario de investigación
(EN) university research institute director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director d'institut universitari de recerca / directora d'institut universitari de recerca
(ES) director de instituto universitario de investigación / directora de instituto universitario de investigación
(EN) University Research Institute for Sustainability Science and Technology [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
sin. IS.UPC [sigla]
(CA) Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat; IS.UPC [sigla]
(ES) Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad; IS.UPC [sigla]
(EN) university school associate professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor titular d'escola universitària / professora titular d'escola universitària
(ES) profesor titular de escuela universitària / profesora titular de escuela universitaria
TEU
(EN) university school full professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) catedràtic d'escola universitària / catedràtica d'escola universitària
(ES) catedrático de escuela universitaria / catedrática de escuela universitaria
CEU
(EN) University Senate [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Claustre Universitari
(ES) Claustro Universitario
(EN) University Vision Centre [Unitats operatives]
(CA) Centre Universitari de la Visió
(ES) Centro Universitario de la Visión
(EN) UPC Alumni Support Bureau [Unitats dadministració i serveis:Altres]
(CA) Gabinet de Suport UPC Alumni
(ES) Gabinete de Apoyo UPC Alumni
GS UPC ALU
(EN) UPC Alumni Unit [Altres]
(CA) UPC Alumni
(ES) UPC Alumni
(EN) UPC community [Termes generals] [Comunitat UPC]
(CA) comunitat UPC
(ES) comunidad UPC
(EN) UPC Electronic Headquarters [Altres]
(CA) Seu Electrònica de la UPC
(ES) Sede Electrónica de la UPC