Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(EN) UNESCO chair [Càtedres:Càtedres UNESCO] [Termes generals]
(CA) càtedra UNESCO
(ES) cátedra UNESCO
(EN) UNESCO Chair of Higher Education Management [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO de Direcció Universitària
(ES) Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria
CUDU
(EN) UNESCO Chair of Numerical Methods in Engineering Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra UNESCO de Métodos Numéricos en Ingeniería
(EN) UNESCO Chair of Technology and Culture Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO en Tècnica i Cultura Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra UNESCO en Técnica y Cultura
(EN) UNESCO Chair of Visual Health and Development Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra UNESCO en Salud Visual y Desarrollo
(EN) UNESCO Sustainability Chair Escoltar Descarregar [Càtedres:Càtedres UNESCO]
(CA) Càtedra UNESCO de Sostenibilitat Escoltar Descarregar
(ES) Cátedra UNESCO de Sostenibilidad
(EN) Universitat Politècnica de Catalunya [Termes generals]
(CA) Universitat Politècnica de Catalunya Escoltar Descarregar
(ES) Universitat Politècnica de Catalunya
UPC
Nota: Per decisió del Consell de Govern de la UPC, i tal com es recull explícitament en el Manual d'imatge corporativa de la UPC, "el nom de la Universitat és, a tots els efectes i per a totes les llengües, el d'Universitat Politècnica de Catalunya".
(EN) Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech [Termes generals]
(CA) Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
(ES) Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
Nota: L'ús d'aquesta denominació està regulada per l'acord núm. 181/2014 del Consell de Govern.
1. Denominació BarcelonaTech a la marca gràfica corporativa:
El descriptor BarcelonaTech ha d’anar sempre vinculat a la marca gràfica corporativa de la UPC i, per tant, és incorrecta la versió de la marca sense aquest descriptor.
2. Denominació BarcelonaTech als escrits i/o documents:
En tots aquells continguts escrits on calgui citar la Universitat no és necessari acompanyar la denominació oficial del descriptor BarcelonaTech.
3.Es podrà utilitzar la denominació en comunicacions de projecció internacional en les quals es desitgi vincular la universitat a la marca Barcelona. En aquests casos serà necessari separar la denominació oficial de la universitat i el descriptor amb un guionet.
(EN) University Management Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Direcció Universitària
(ES) Grupo de Investigación en Dirección Universitaria
CUDU
(EN) university research institute [Termes generals]
(CA) institut universitari de recerca
(ES) instituto universitario de investigación
(EN) university research institute director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director d'institut universitari de recerca / directora d'institut universitari de recerca
(ES) director de instituto universitario de investigación / directora de instituto universitario de investigación
(EN) University Research Institute for Sustainability Science and Technology Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat Escoltar Descarregar
(ES) Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad
ISUPC
(EN) university school associate professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor titular d'escola universitària / professora titular d'escola universitària
(ES) profesor titular de escuela universitària / profesora titular de escuela universitaria
TEU
(EN) university school full professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) catedràtic d'escola universitària / catedràtica d'escola universitària
(ES) catedrático de escuela universitaria / catedrática de escuela universitaria
CEU
(EN) University Senate Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Claustre Universitari Escoltar Descarregar
(ES) Claustro Universitario
(EN) University Vision Centre [Unitats operatives]
(CA) Centre Universitari de la Visió
(ES) Centro Universitario de la Visión
(EN) UPC Alumni Unit [Altres]
(CA) UPC Alumni
(ES) UPC Alumni
(EN) UPC community [Comunitat UPC] [Termes generals]
(CA) comunitat UPC
(ES) comunidad UPC
(EN) UPC Electronic Headquarters [Altres]
(CA) Seu Electrònica de la UPC
(ES) Sede Electrónica de la UPC
(EN) UPC Group [Termes generals]
(CA) Grup UPC
(ES) Grupo UPC