Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(CA) vicedegà / vicedegana Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicedecano / vicedecana
(EN) vice-dean Escoltar Descarregar
(CA) vicegerent [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicegerente
(EN) deputy general manager Escoltar Descarregar
(CA) vicepresident / vicepresidenta [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-chair; vice-chairman / vice-chairwoman
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector
(CA) vicerector / vicerectora Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector
(CA) vicerector d'Avaluació i Qualitat / vicerectora d'Avaluació i Qualitat [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Evaluación y Calidad / vicerrectora de Evaluación y Calidad
(EN) vice-rector for Assessment and Quality
(CA) vicerector d'Infraestructures i Arquitectura / vicerectora d'Infraestructures i Arquitectura [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Infraestructuras y Arquitectura / vicerrectora de Infraestructuras y Arquitectura
(EN) vice-rector for Infrastructure and Architecture
(CA) vicerector de Docència i Estudiantat / vicerectora de Docència i Estudiantat [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrectora de Docencia y Estudiantado / vicerrectora de Docencia y Estudiantado
(EN) vice-rector for Teaching and Students
(CA) vicerector de Política Acadèmica / vicerectora de Política Acadèmica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Política Académica / vicerrectora de Política Académica
(EN) vice-rector for Academic Policy
(CA) vicerector de Política Científica / vicerectora de Política Científica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Política Científica / vicerrectora de Política Científica
(EN) vice-rector for Science Policy
(CA) vicerector de Política Internacional / vicerectora de Política Internacional [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Política Internacional / vicerrectora de Política Internacional
(EN) vice-rector for International Policy
(CA) vicerector de Responsabilitat Social i Igualtat / vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Responsabilidad Social e Igualdad / vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad
(EN) vice-rector for Social Responsibility and Equality
(CA) vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació / vicerectora de Transferència de Coneixement i Innovació [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Transferencia de Conocimiento e Innovación / vicerrectora de Transferencia de Conocimiento e Innovación
(EN) vice-rector for Knowledge Transfer and Innovation
(CA) vicerector de Transformació Digital / vicerectora de Transformació Digital [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) vicerrector de Transformación Digital / vicerrectora de Transformación Digital
(EN) vice-rector for Digital Transformation
(CA) Vicerectorat d'Avaluació i Qualitat [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) Vicerrectorado de Evaluación y Calidad
(EN) Office of the Vice-Rector for Assessment and Quality
(CA) Vicerectorat d'Infraestructures i Arquitectura [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) Vicerrectorado de Infraestructuras y Arquitectura
(EN) Office of the Vice-Rector for Infrastructure and Architecture
(CA) Vicerectorat de Docència i Estudiantat [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) Vicerrectorado de Docencia y Estudiantado
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Students
(CA) Vicerectorat de Política Acadèmica [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) Vicerrectorado de Política Académica
(EN) Office of the Vice-Rector for Academic Policy
(CA) Vicerectorat de Política Científica [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) Vicerrectorado de Política Científica
(EN) Office of the Vice-Rector for Science Policy
(CA) Vicerectorat de Política Internacional [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) Vicerrectorado de Política Internacional
(EN) Office of the Vice-Rector for International Policy